*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Логістика

контрольные работы, логистика

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 549

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………… …………….. 3
1. Суть та завдання транспортної логістики ……………………………. 4
2. Визначення поняття та основні завдання логістики ………………... 7
Задача 1. На розрахунок завантаження всіх груп транспортних
засобів та забезпечення доставки вантажів споживачу в
заданому обсязі …………………………………………………………… 13
Задача 2. На розрахунок показників роботи рухомого складу
на маршруті доставки товарів споживачам ……………………………. 22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….. 25
Ускладнення виробництва та загострення конкуренції вимагають більш чіткого взаємозв\'язку логістики з стратегічними цілями фірм, а також активізації ролі логістики у підвищенні гнучкості фірм, їх здатність швидко реагувати на ринкові зміни. Базуючись на цьому, головним завданням логістики стало вироблення кропіткої та обґрунтованої пропозиції, яка сприяла б досягненню найбільшої ефективності діяльності фірми, підвищенню її ринкової частки та отриманню переваг перед конкурентами.
Одне із основних завдань логістики полягає також в утворенні інтегрованої ефективної системи регулювання та контролю матеріальними та інформаційними потоками, яка забезпечить високу якість поставки продукції.
Об\'єктом вивчення нової наукової та навчальної дисципліни \"Логістика\" є матеріальні і пов\'язані з ними інформаційні потоки. Знання теорії та практики логістики дає можливість суттєво скоро¬тити часовий інтервал між придбанням сировини, напівфабрикатів і постачанням готового продукту споживачеві, сприяє значному скороченню матеріальних запасів, прискорює процес отримання інформації та підвищує рівень сервісу.
Мета дисципліни “ Логістика ” – надання знань про сутність, методи та правила логістики як інструменту ринкової економіки.
Завдання: вивчення теорії і практики управління матеріальними потоками, набуття вмінь оптимізації матеріальних потоків, скорочення витрат підприємств на переміщення виробничих ресурсів.
1. Глогусь О. Логістика. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - с.77-101.
2. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А.Аникина. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2003. – с. 283-298.
3. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - с.65-232.
4. Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - с.72-130.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу