*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

контрольные работы, менеджмент

Объем работы: 50 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1464

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ …………………………………………………………………….. 3
1.Суть міжнародного стратегічного планування …………………… 6
1.1.Зміст і послідовність стратегічного планування ………………… 7
1.2.Сутність стратегічного планування в корпораціях ……………… 17
2.Сучасні стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій ………… 24
3.Основні типи міжнародних стратегій ……………………………… 28
4.Зміст (процес) стратегічного планування міжнародних
корпорацій …………………………………………………………….. 29
5.Порівняння особливостей стратегічного планування в різних
формах міжнародного бізнесу ………………………………………. 40
6.Використані терміни……………………………………………….. 41
7.Контрольні запитання до теми …………………………………… 42
8.Тести ……………………………………………………………….. 43
9.Кейси (Формулювання місій деяких міжнародних корпорацій,
що діють в Україні)………………………………………………….. 46
Список використаних джерел………………………………………. 50
Курс «Міжнародний менеджмент» є однією із загальних дис¬циплін управлінського напряму в магістратурі. Опанування су¬часного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працевлаштовуватися випускникам вищих навчальних закладів економічного профілю, а й ефективно підвищувати продуктивність і розширювати масш¬таби зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.
Актуальність проблем міжнародного менеджменту пов\'язана з тим, що сфера діяльності міжнародних корпорацій в Україні де¬далі розширюється і поглиблюється. До того ж українські компанії все впевненіше почуваються на світових ринках. Тому до розв\'я¬зання проблем міжнародного менеджменту залучатимуться більше і більше вітчизняних фахівців. Успішна їх діяльність залежатиме від набутих навичок і вмінь, використання кращого досвіду провід¬них міжнародних компаній. Оскільки курс і будується саме на та¬кому досвіді, опанування дисципліни «Міжнародний менеджмент» підвищить рівень компетенції фахівців, стане вагомим фактором їх конкурентоспроможності як в Україні, так і за її межами.
Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретич¬них знань і практичних навичок з управління діяльністю міжнарод¬них корпорацій, здійснення в цих господарських формуваннях ос¬новних функцій менеджменту — планування, організації, управлін¬ня персоналом, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.
Завдання дисципліни спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, сучасних технологій управління між-народними корпораціями, методів розв\'язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації економіки; формування вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного ме¬неджменту на українських підприємствах (в організаціях).
Предмет дисципліни — система управлінських відносин, ме¬тодів і інструментів у міжнародних корпораціях.
Досягнення головного завдання і мети вивчення курсу вклю¬чає...
Кейси (Формулювання місій деяких міжнародних корпорацій, що діють в Україні)


Філіп Морріс (США)
Україна:
• Виробництво шоколаду «Корона».
• Виробництво цигарок.
• Імпорт цигарок «Марлборо».
Наша місія — бути найуспішнішою компанією упакованих споживчих товарів у світі. І нашою стратегією є досягнення цьо¬го шляхом розробки нової продукції для задоволення споживчих тенденцій, що з\'являються, розширюючись географічно, здійс¬нюючи виробництво і маркетинг у світовому масштабі.

Джиллетт (США)
Україна:
• Імпорт товарів для особистої гігієни (набори для гоління, креми, дезодоранти і т. ін.).
Наша місія — досягти і посилити всесвітнє лідерство в існую¬чих і но-вих провідних категоріях споживчих товарів, в яких ми маємо наміри конкурувати. Ми сподіваємось, що зобов\'язання перед цією місією дасть можливість компанії забезпечити вищі доходи нашим акціонерам.

Інтербрю (Бельгія)
Україна:
• Пивкомбінат «Десна», м. Чернігів.
• Пивкомбінат «Рогань», м. Харків.
• Пивкомбінат «Янтар», м. Миколаїв.
• Кримський пивкомбінат, м. Сімферополь.
Нашою ринковою метою є максимізація довгострокової при-бутковості, цінності акцій для акціонерів шляхом досягнення і підтримки позиції торгових марок, потрібних для того, щоб ефек¬тивно конкурувати на міжнародному ринку в стратегічних сегме¬нтах ринку.

Пивкомбінат «Десна» (м. Чернігів)

Ми хочемо виробляти краще пиво в Україні за міжнародними і стандартами продуктивності та якості. Ми хочемо продавати на¬ніс пиво, пропонуючи найкращі послуги за найнижчу ціну. Ми хочемо запропонувати нашим покупцям найкращі торгові марки, які ми розвиватимемо і підтримуватимемо. Ми прагнемо безпе¬рервного росту доходів, намагаючись таким чином отримувати піддачу від інвестицій, що забезпечить довгострокову підтримку наших акціонерів.

Хьюлетт — Пакард (США)
Україна:
• Імпорт персональних комп\'ютерів.
Цінностями Хьюлетт-Пакард є ряд глибоких переконань, які скеровують і спрямовують нашу поведінку, відповідаючи нашим цілям у спілкуванні один з одним,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу