*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СВОБОДА І ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ

рефераты, право

Объем работы: 11 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 414

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП ……………………………………………………………….. 3
СВОБОДА І ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКУ ………… 3
1. Дослідження проблем свободи…………………………………….. 3
2. Дослідження проблем права ………………………………………. 4
3. Поняття свободи ……………………………………………………. 5
4. Взаємозв’язок права і свободи ……………………………………. 5
5. Свобода особи ……………………………………………………… 8
ВИСНОВКИ ………………………………………………………... 10
ВИКОРИСТАНІ МАТЕРІАЛИ …………………………………… 11
Теоретичне розроблення ефек¬тивних механізмів реалізації свободи людини і громадянина є одним із найважливіших завдань су¬часної юридичної науки. Вирішення цього завдання потребує усвідомлен¬ня що є свободою, які фактори сприя¬ють або перешкоджають її досягненню державно-організованому суспільст¬ві. На особливу увагу заслуговує про-блема взаємозв\'язку свободи і права, співвідношення цих понять, яка і відкриває шлях до вирішення вказа¬ного завдання.
Можливості реалізації свободи визначаються як ціннісними установ-ками суб\'єкта права, його правосві¬домістю, так й іншими факторами, та-кими як економічна і політична ситуа¬ція у державі, стан правової системи, рівень забезпечення законності, досяг¬нутий правопорядок та ін. У зв\'язку з цим сучасна юридична наука зобов\'я¬зана поглиблено дослідити наведені чинники, наявність або відсутність яких може як сприяти, так і перешко-джати реалізації свободи особи. Важ¬ливість зазначених чинників важко переоцінити. Адже для реальної сво¬боди недостатньо, щоб людина знала, що вона має свободу. Людина мусить чітко уявляти ту міру свободи, яка є оптимальною у цивілізованому суспільстві і яка може бути реалізова¬ною у сучасній державі.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу