*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вплив податкової політики на тіньову економіку

дипломные работы, налоги

Объем работы: 235 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 2315

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП …………………………………………………………………… 4
Розділ 1. Детермінанти податкової політики в державі………………. 11
1.1. Суть, значення та роль податкової системи ……………………. 11
1.2. Суть, значення та роль податкової системи …………………… 13
1.3. Принципи податкової політики ………………………………… 19
1.4. Податковий механізм: елементи та чинники ………………….. 22
1.5. Методи врахування економічної справедливості при
оподаткуванні …………………………………………………… 29
1.6. Особливості формування податкових систем в країнах з
ринковою економікою. Сучасні податкові системи країн світу 36
1.7. Інтеграція світових податкових систем ……………………….. 75
Розділ 2. Сучасна тіньова економіка …………………………………. 84
2.1. Сутнісні характеристики, структура та типологізація
тіньової економічної діяльності ………………………………. 84
2.2. Теоретико-методичні підходи до оцінки «ефектів»
іллегалізації економічної діяльності …………………………. 103
2.3. «Тіньова економіка» і фінансова безпека України ………….. 124
Розділ 3. Руйнування схем ухилення від оподаткування ………….. 147
3.1. Загальний аналіз виконання податкового законодавства
суб\'єктами господарювання і фізичними особами …………. 147
3.2. Причини і умови, сприяючі здійсненню злочинів
у сфері оподаткування ……………………………………….. 150
3.3. Типові способи здійснення злочинів у сфері
оподаткування і методи їх виявлення ………………………. 157
3.4. Види мір покарання за порушення податкового законодавства179

3.5. Необхідність реформування податкової системи
України в сучасних умовах розвитку держави…………………. 182
3.6. Основні напрями трансформації податкової
системи України ………………………………………………… 189
3.7. Податковий кодекс — головний інструмент
врегулювання податкових відносин у державі ………………. 208
ВИСНОВКИ …………………………………………………………… 216
Список використаних джерел ……………………………………….. 217
ДОДАТКИ ……………………………………………………………. 230
Податкова політика - невід\'ємна складова загальної економічної по-літики держави. Оскільки її реалізація насамперед пов\'язана з наповненням прибуткової частини Державного бюджету, тому її вважають складовою бюджетної та фінансової політики держави.
Податкова політика - це політика держави у сфері оподаткування, яка передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей (по¬повнення доходів бюджету, збільшеній обсягів виробництва, зайнятості, зниження рівня інфляції тощо). Вона визначається рівнем державного втручання в економічний розвиток. Відповідно до цього вона за своїм характером може бути активною, нейтральною та пасивною. Здійснюється податкова політика через існуючий механізм оподаткування сукупність правових та організаційних форм, способів, методів, інструментів, що ре-гулюють податкові відносини між економічними суб\'єктами.
Податкова політика здійснюється за певними напрямами і принципа-ми. Напрями податкової політики визначаються завданнями соціально-екокомічного розвитку і можуть мати стимулюючу чи стримуючу спрямо-ваність. Такими завданнями можуть бути забезпечення нарощування національного капіталу завдяки капіталізації прибутку та сприяння інвестиціям, стимулювання експорту, забезпечення зайнятості населення і політика до¬ходів, бюджетне вирівнювання регіонального розвитку, гуманізація суспі¬льних відносин, демографічна і молодіжна політика та сприяння розвитку сім\'ї тощо. Основою податкової політики є забезпечення дієвості податків у реалізації зазначених завдань через їхні функції.
Використання податків як фінансових регуляторів вимагає проведення державою зваженої та обґрунтованої податкової політики Дія кожного по¬датку має бути чітко визначеною і врахованою. Держава мусить керувати податками і через них соціально-економічними процесами, а не пасивно очікувати на невизначені результати податкового впливу.
Реалізація податкової політики ґрунтується на двох головних і певною мірою протилежних принципах - стабільності і гнучкості....
Зробив дослідження впливу податкової політики на тіньову економіку можливо зробити деякі висновки, не зважаючи на те, що в кожному розділі вже є висновки і рекомендації відносно дослідуємої теми:
«Нетіньова» сфера включає виключно офіційно зареєстровані підприємства й суб’єкти підприємництва, які систематично, о᬴рунтовано та свідомо занижують усе, що може мати стосу¬нок до баз різноманітних податків, починаючи від податку на при¬буток і закінчуючи нарахуваннями на заробітну плату, що призводить до заниження як доходів, так і обсягів випуску загалом. Це заниження спрямоване проти держави в особі її фіскальних органів.
Прийнято вважати, що головним недоліком податкової системи є не-помірне високі податкові ставки. Але практично за жодним видом опо-даткування ставки в Україні не є вищими ніж в тих країнах, де рівень тінізації значно менший. Від податків ховаються в тінь не тому, що вони високі, а тому, що є можливість сховатися. Отже, не варто надіятися, що зниження податкових ставок призведе до суттєво¬го зменшення тінізації. Зате зменшення можливостей бюджету призведе до нового поштовху тіньової активності.
В Посланні Президента варто вжити вираз щодо зміцнен¬ня податкової дисципліни, врахувати можливу небажану реак¬цію громадськості.
В умовах рецесії тіньовий сектор може виявитися рятівним колом і для бізнесу, і для економіки в цілому. Адже боротьба з кризою шляхом перекачування доходів із легального бізнесу через бюджет щонайменше марна. Або навіть шкідлива — з огляду на те, що біля бюджетного джерела стоять юрби стражденних корупціонерів. Посилення державного втручання в економіку у період рецесії призводить лише до відтоку капіталів і заморожування ділової активності.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу