*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Фінансове посередництво

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 33 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 977

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………. 3
1.Теоретичне питання
Агентські послуги на ринку фінансового посередництва ……….. 4
2.Практична частина
Завдання 3.1(на розрахунок лізингових платежів).…………..… 27
Список використаних джерел ………………………………………. 33
Фінансові посередники — це спеціалізовані професійні оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, що перерозподіляють ресурси між постачальниками і споживачами фінансового капіталу, між інвесторами або кредиторами та позичальниками коштів на основі дії принципу зв\'язку в динаміці руху активів.
Найголовніше завдання фінансових посередників — спрямовувати рух капіталу (збережень) до найефективніших споживачів. Базовою основою їх функціонування є реалізація кредитно-інвестиційних угод (тобто безпосереднє фінансування) та заміна прямого фінансування непрямим через випуск власних вторинних зобов\'язань. Предметом праці для посередників на ринку фінансових послуг стають цінні папери та гроші.
Мета контрольної роботи - засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг, що ними надаються, вивчення потреб споживача та можливість їх задоволення різними посередницькими фінансовими інститутами, вивчення основних напрямків державної політики в галузі регулювання діяльності фінансових посередників; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі послуг, що надаються фінансовими посередниками, визначення конкурентних переваг окремих видів послуг.
Предметом дисципліни «Фінансове посередництво» є відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.
1. Свиридов О. Ю. Банковское дело/ Серия «Зкономика и управ-ление».— Р. н/Д : Изд. центр «МарТ», 2002. — 416 с.
2. Банковское дело: Учебник — 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансьі и статистика, 2001. — 672 с; ил.
3. Лещенко М. И. Основи лизинга: Учеб. пособ. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 336 с: ил.
4. Міщенко В. І., Луб\'яницька О. Г., Слов\'янська Н. Г. Основи лізингу: Навч. посібн./ Серія „Бібліотечка банкіра\". — К.: Товариство „Знання\", КОО, 1997. — 138 с..
5. Внукова Н. М. Основи факторингу: Навч. посібн. — К.: Това¬риство „Знання\", КОО, 1998. — 174 с.
6. Закон України „Про лізинг\"// Відомості Верховної Ради. — 1998.
— №16. —С. 250 — 257.
7. Крутик А. Б., Никитина Т. В. Страхование: Учеб. пособ. — СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2001. — 256 с.
8. Игонина Л. Л. Инвестиции: Учеб. пособ./ Под ред. д-ра зкон. наук, проф. В. А. Слепова. — М: Юристь, 2002. — 480 с.
9. Ендовицкий Д. А., Коробейников Л. С, Сьісоева Е. Ю. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. Пособ./ Под ред. Д. А. Ендовицкого.
— М.: Финансьі и статистика, 2001. — 240с; ил.
10.Федоренко В. Г., Гойко А. Ф., Інвестознавство: Підручник/ За наук. ред. В. Г. Федоренка. — К.: МАУП, 2000. — 480 с; іл..
11.Колесова І. В. Використання факторингу в управлінні фінансами корпораціїУ/Фінанси України. — 2004. — № 3. — С. 135-143.
12.Тарасовець О. М. Перспективи розвитку банківських послуг// Фінанси України. — 2004. — № 1. — С. 91-95.
ІЗ.Човнюк Ю. В., Мужук Н. І. Створення лізингових компаній комерційними банками// Фінанси України. — 2004. — т., 1. — С. 83-90. .
М.Сохацька О. М. Біржова справа: Підручник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2003. — 602 с.
15.Дегтярева О. И. Биржевос дело: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 680 с.
16.Крупка М. І. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у форму-ванні інноваційного підприємства// Фінанси України. — 2003. — № 4. — С. 88-96.
17.Ніколаев Є. В. Підвищення ролі небанківських фінансово-кредитних установ// Фінанси...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу