*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

дипломные работы, Трудовое право

Объем работы: 105 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 2000 руб.

Просмотров: 2497

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 6
1.1. Визначення трудового договору за законодавством України 6
1.2. Співвідношення трудового та цивільного договорів
за законодавством України 12
1.3. Сторони трудового договору за законодавством України 16
1.4. Зміст трудового договору за законодавством України 22
РОЗДІЛ 2. ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗГІДНО
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 27
2.1. Види трудового договору за їх строком 27
2.1.1. Трудовий договір на невизначений строк (безстроковий) 27
2.1.2.Трудовий договір на визначений строк (строковий договір) 28
2.1.2.1. Контракт як особлива форма трудового договору 30
2.1.2.2. Трудовий договір про тимчасову роботу 41
2.1.2.3. Трудовий договір про сезонну роботу 42
2.1.3. Трудові договори, що укладаються на час виконання певної роботи 43
2.2. Види трудового договору за їх формою 44
2.3. Трудові договори за змістом 47
2.4. Інші види трудових договорів 48
2.4.1. Трудовий договір із трудящим-мігрантом 48
2.4.2. Трудовий договір про сумісництво 50
2.4.3. Трудовий договір про суміщення професій і посад 53
2.4.4. Трудовий договір про тимчасове заступництво 54
2.4.5. Трудовий договір про надомну роботу 55
2.4.6. Трудовий договір з державним службовцем 56
2.4.7. Трудовий договір з молодим фахівцем 60
2.4.8.Трудовий договір про роботу з фізичною особою 64

РОЗДІЛ 3. ФОРМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ ЩОДО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 67
3.1. Досвід зарубіжних країн щодо видів трудового договору 67
3.2. Проблеми правового регулювання трудових договорів в Україні 71
3.3. Шляхи щодо удосконалення правового регулювання
трудових договорів в Україні 80
ВИСНОВОК 85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 88
ДОДАТКИ 98
Економічні перетворення, що здійснюються в Україні, зачепили всі сфери суспільного життя, викликали кризові явища в економіці, політиці, праві. Не за-лишилося осторонь й трудове право. Під впливом як негативних економічних чинників (спад виробництва, інфляція, безробіття), так і позитивних (розвиток підприємництва, наявність різних форм власності) виявилась неефективність трудового законодавства в умовах становлення ринкової економіки.
Сучасні проблеми трудових відносин та їх правового регулювання настирливо вимагають усвідомлення нових соціальних та економічних питань з метою розробки і застосування до них нових правових регуляції. Традиції, що існували в радянській державі, де за заведеним ритмом урочисто відкривалися з\'їзди партії, а апломбом проголошувалися промови про трудові перемоги, по суті були не історією, а лише хронікою смутних часів. Дійсна історія проходила за кулісами. Показ ушна єдність, що складалась віками, розва-лилась як карткові хатинки.
Виникла потреба нового осмислення питань правового регулювання суспільних відносин.
Право на працю є основним конституційним правом громадян України. Це право реалізується різними шляхами. Одні громадяни займаються індіві-дуально-трудовою діяльністю, інші – створюють або влаштовуються в кооперативні чи акціонерні товариства. Переважна більшість громадян влаштовується на роботу шляхом укладення трудового договору як наймані працівники на підприємства, незалежно від їх форм власності. Термін \"договір\" має багато значень, що передбачає різними нормами цивільного, трудового, земельного, міжнародного права. Кожна з цих та інших галузей права розглядає договір як різновид угод, що визначаються природою відносин, які становлять предмет регулювання цієї чи іншої галузі права.
Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, які спрямовуються його учасниками на виникнення, зміну або припинення правових відносин. Будь-який договір є угодою не менш як між двома сторона-ми. В той же час деякі договори...
1. Конституция Украины від 28.06.1996 - К, Юрінком,1996.
2. Уголовно-процессуальный Кодекс Украины (с измен. и доп. на 1 мая 2002г.) – Х, Одисей, 2002 – 288 с.
3. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003р. №436-IV II України – 2003 – 14 березня.
4. Господарчий Кодекс України вв. с 01.01. 2004.(від 16.01.2003 № 436-IV).
5. Кодекс Законов о труде (с измен. и допол. по сост. на 01.01.2006г) – Харьков, Одисей, 2007 – 186 с.
6. Кодекс законов о труде Украины: Научно – практический комментарий – Х, Одисей, 2003 – 864 с.
7. Закон Украины «О порядке разрешение коллективных трудовых споров (конфликтов)» от 03.03.1998 №137/98 – ВР.
8. Закон Украины «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 22.06.1993
9. Закон Украины «О предприятиях в Украины» от 27.03.1991
10. Закон Украины «Об оплате труда» від 18 листопад 2004, №2190
11. Закон Украины «О статусе судей» від 15.12.1992. Від В.Р. – 1993 - №8 – Ст. 56.
12. Закон Украины «О государственной службе» від 16.12.1993 р.
13. Закон Украины «Об основных началах социальной защиты ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украины» от 16 декабря 1993 – Відомості Верховної Ради України – 1994 - №4.
14. Закон України «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатністі та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18 січня 2001 р.
15. Закон Украины «Основы законодательства Украины об охране здо-ровья»
16. Закон Украины «Об адвокатуре», №2981 – III від 07.02.2002.
17. Закон Украины «Про милицию» №2484 – XII від 19.06.1992
18. Закон Украины «О местных государственных администрации»
19. Закон Украины «Об охране труда» от 14.10.1992 №2694
20. Закон України «Об отпусках» від 12 січня 2005 р. №2318 - IV
21. Закон Украины «О защите население от профессиональных заболеваний» от 06.04.2000 №1645 - III
22. Закон України «Про організації роботодавців» від 24травня 2001 р.
23. Закон Украины «О предпринимательстве» от 24.06.1993 №2697
24. Закон Украины «О...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу