*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аудит

контрольные работы, аудит

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 443

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ……………………………………………………………………….. 3
1.Планування та організація аудиторської діяльності …………………. 5
2.Аудит витрат виробництва……………………………………………. 26
3. Вирішити задачі:………………………………………………………. 33
1. (інвентаризація).………………………………………...……….33
2.(придбання калькуляторів) .…………………………………….37
Список використовуваної літератури …………………………………..40
Додатки ……………………………………………………………………41
В Україні починається складатися нова економічна політика, основу якої складають ринкові відносини. Законом України \"Про аудиторську діяльність\" що ввійшов через 22 квітень 1993 року, в практику введений аудит. Як будь-яка нова область діяльності аудит потребує розробці концептуальних, методологічних і методичних основ.
Законом України \"Про аудиторську діяльність\", введеним в дію 22 квітня 1993 року, передбачені правові основи здійснення аудиторської діяльності, направленої на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.
Аудиторська діяльність включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання аудиторських послуг.
Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) і пов\'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності і інших видів економічно-праве забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.
Законом про аудиторську діяльність визначено, що аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів і іншої інформації, фінансово-господарської діяльності підприємств з метою визначення достовірності їх звітності обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам, що стосується.
Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені об\'єктами господарювання на його проведення.
Аудит може проводитися за ініціативою підприємств, а також у випад-ках, передбачених чинним законодавством.
Об\'єм аудиту звітів визначається вимогами міжнародних стандартів обліку і відповідних професійних органів.
Аудит повинен бути організований так, щоб можна було врахувати всі аспекти об\'єкту, що відносяться до звіту. Важливість інформації визначає сам аудитор.
Аудитором може бути громадянин України, який має сертифікат і ліцензію на право...
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р.
2. Національні нормативи аудиту, Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджений рішенням Аудиторської палати України від 18.12.1998 р. № 73.
3. Про ліцензування аудиту: Положення Аудиторської палати України від 27.11.94 р. № 38/4
4. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зо-бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291.
5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / За ред..С.Ф.Голова – К., Федерація бухгалтерів і аудиторів України, 1998 – 810с.
6. Аудит: Збірник задач та практичних ситуацій: Навч. посіб. За ред.. Г.М.Давидова – К.,Знання, КОО, 2002 – 190с.
7. Гацайлюк З.В., Мех Я.В., Щирба М.Т. Аудит (теорія, методика, збірник завдань) – Тернопіль, Економічна думка, 2002 – 190с.
8. Аудит. Практикум: Уч. Пособие/ Под ред. В.И. Подольского – М., ЮНИТИ-ДАНА, 2003 – 606с.
9. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник – Житомир, Рута, 2002 – 672с.
10. Давидов Г.М. Аудит: Підручник – К., Знання, КОО, 2002 – 612с.
11. Подольский В.И., Сотников Л.В., Савин А.А. и др. Аудит: Учебник для вузов/ Под ред. В.И. Подольского – М., ЮНИТИ-ДАНА, 2003
12. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» / Укл. В.О. Грицишин, О.О. Курілова – Сєвєродонецьк, СТІ, 2005 – 21с.
13. Методичні вказівки щодо методики організації та проведення контролю знань студентів на прикладі дисципліни \"Аудит\"/Укл. О.І.Рязанцев, О.О. Курілова, Н.С. Семенова. – Сєвєродонецьк: Вид-во СТІ, 2005. – 29 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу