*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Роль римського права у процесі становлення та розвитку університетів у країнах Західної Європи

рефераты, Римское право

Объем работы: 15 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 100 руб.

Просмотров: 467

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………. 3
Роль римського права у процесі становлення та розвитку
університетів у країнах Західної Європи …………………………4
Висновки …………………………………………………………..14
Використані матеріали ……………………………………………15
Вивчення римського приватного права має багату традицію. Значний інтерес до права Риму нині спостерігається не лише в країнах романо-германської правової сім\'ї, а й у тих країнах, які не зазнали рецепції римського права (Африка, Південна Азія, Китай, Британія, Пів-нічна Америка). З огляду на це, ми ставимо за мету дослідити таке коло проблем: чим викликаний непе¬ресічний інтерес юристів світу до римського права? Чи є на сьогодні римське право тим раціональним зер¬ном, яке, потрапивши у правовий простір тих чи інших держав, може да¬ти позитивний імпульс практичного, теоретичного чи іншого розвитку та удосконаленню відповідної системи права, юридичної науки, формуванню правової свідомості?
Підсумовуючи, зазначимо: у про¬цесі становлення та розвитку вищої юридичної освіти в країнах серед¬ньовічної Західної Європи визначаль¬на роль належить римському праву, яке стало ключовою основою розвит¬ку науково-освітньої та практичної юриспруденції; римське приватне пра¬во складало концентруючу вісь, на¬вколо якої формувалася вся система вищої юридичної освіти в Європі; Бо¬лонський університет був першим ви¬щим навчальним закладом у Європі, який мав світське спрямування, що дозволило професорам та студентам бути відносно вільними у своїй професійній діяльності від впливу католицької церкви, особливо у ХІІ-ХШ ст.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу