*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Лізинг як метод інвестування. Практичні завдання

контрольные работы, инвестиции

Объем работы: 24 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 260 руб.

Просмотров: 600

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Вступ ……………………………………………………………………………….. 3
Теоретичне питання. Лізинг як метод інвестування …………………………….. 4
Висновок по теоретичному питанню …………………………………………….15
Задача № 1 (на визначення початкової вартості проекту) ………………………16
Висновки по задачі № 1 …………………………………………………………...16
Задача № 2 (на визначення доцільності реалізації проекту) ……………….….17
Висновки по задачі № 2 …………………………………………………………...19
Задача № 3 (ефективність інвестиційного проекту)…………………………….20
Висновки по задачі № 3 …………………………………………………………...22
Задача № 4 (ефективність придбання обладнання)……………………….…….23
Висновки по задачі № 4 …………………………………………………………...23
Використана література …………………………………………………………...24
Дослідження проблем інвестування є одним з найбільш актуальних завдань економічної науки. У сучасних умовах України інвестиції мають статі найважливішим засобом забезпечення виходу з довготривалої економічної кризи, досягнення реальних структурних зрушень у народному господарстві, технічного переозброєння, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- та макрорівнях і, головні, життєвого рівня населення. Активізація інвестиційного процесу є вирішальною умовою продовження соціально-економічних перетворень.
У зв\'язку з цим важливого значення набуває вивчення дисципліни \"Інвестування\".
Позначка контрольної роботи - закріплення теоретичних знань, отриманих під час лекцій, вивчення додаткового матеріалу за курсом та придбання практичних навичок рішення завдань.
Завдання контрольної роботи:
- залучення студентів до самостійної творчої роботи з економічною літературою: навчитиcя підбирати, обробляти та аналізувати конкретний матеріал, робити правильні висновки;
- набуття практичних навичок у рішенні завдань;
- набуття вмінь використовувати закономірності й механізм інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб у практиці інвестування.
1. Закон України \"Про інвестиційну діяльність\" від 18.09.1991 № 1560-XII
2. Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» від 23.02.2006
3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП «ИТЕМ ЛТД», «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. - 436с.
4. Козаченко Г.В., Антшов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Г.Л. Управління інвестиціями на підприємстві - К.: Лібра, 2004. - 368 с.
5. Пересада А. А. та інші Інвестування: Нав. - метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. / А. А. Пересада, О. О. Смірнова, С. В. Онікієнко, О. О. Ляхова. - К.: КНЕУ, 2001.-251 с.
6. Управление инвестициями: В 2-х т. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро. - М.: Высш. шк., 1998. - 546 с.
7. Управление инвестициями: Учебное пособие. Авторы А.В.Козаченко, А.П.Осыка. - Луганск: Изд-ва ВУГУ, 1996. - 136 с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу