*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ПСИХОЛОГИЯ НА ТЕЛЕВИЗИОННАТА РЕКЛАМА

дипломные работы, маркетинг

Объем работы: 167 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1600 руб.

Просмотров: 436

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
1. Увод…………………………………………………………………………………………….. 1
І. Основна- теоритична част-Психология на рекламата………. 5
1. Същност на рекламата…………………………………………………………… 6
2. Комуникационен процес……………………………………………………………….7
2. 1. Фактори, затрудняващи комуникацията…………………………. 7
2. 2. Фактори, подпомагащи протичането на
ефекта на комуникация…… ……………………………………….… 11
3. Комуникацията в рекламата………………………………………………… 12
4. Създаване на телевизионна реклама……………………………………. 16
5. Последователност при създаването на
телевизионна реклама…………………………………………………… 17
5. 1. Провеждане на предварителни изследвания……………………. 19
5. 1. 1. Изследване на потребителите……………………………………… 21
5. 1. 2. Изследване на стоката………………………………………………….. 25
5. 1. 3. Изследване на рекламоносителите………………………………. 25
5. 2. Стратегия…..……………………………………………………………………….. 25
5. 3. Цели за достигане……………………………………………………………….. 29
5. 4. Определяне на основни психологически модели………………. 31
5. 5. Привличане на вниманието……………………………………………….. 35
5. 6. Възприемане на рекламния обект…………………………………….. 39
5. 6. 1. Влияние на зрението върху възприятието…………………. 42
5. 6. 2. Влияние на човешкия слух върху възприятието………… 45
5. 6. 3. Влияние на мотивацията върху възприятието………... 52
5. 8. Запомняне на рекламното предложение…………………………. 53
5. 8. 1. Асоциативен процес………………………………………………………. 62
5. 8. 2. Условни рефлекси……………………………………………………………. 63
5. 8. 3. Емоциите, като фактор, влияещ
върху запаметяването………………………………………………………………. 67
5. 9. Мотивационен модел в рекламата…………………………………. 77
5. 10. Имидж – моделът в рекламата…………………………………… 88
5. 11. Създаване на базово рекламно предложение…. …………… 93
5. 12. Определяне на основната структура на съобщението 97
5. 13. Избор на най-въздействащо рекламно съобщение……. 105
5. 13. 1. Начин за проявяване силата на
въздействието на рекламното съобщение……………. 105
5. 13. 2. Видове телевизионна реклама…………………………………. 111
5. 13. 3. Какво да кажем на зрителите?……………………………... 113
5. 13....
Много хора у нас приемат маркетинга и в частност рекламата, като поредната излишна учебна дисциплина, с помпозно име, имаща една основна задача – да запълни учебните планове в ВУЗ–овете с икономическа насоченост. През периода на следване-то си, непрекъснато се сблъсквах с пренебрежителното и иронично отношение към изучаваната от мен специалност. Но най-интересното е, че подобно мнение е по-често срещано сред студентите и завършилите висше образование, независимо къде са сторили това – други специалности на УНСС или в университети с хуманитарен и технически профил. Ето защо винаги съм се стремял със своите действия да докажа обратното твърдение. Основната ми цел при изучаването на отделните дисциплини е била да вникна по-дълбоко в същността на материята, да придобия по-ясна представа за проблемите, а оттук и да разширя познанията си в конкретната област, да си създам свой поглед върху нещата.
В настоящата дипломна работа смятам да спра вниманието си на създаване на телевизионна реклама. Този проблем винаги предизвиква повишен интерес в мен. Изграждането на рекламно съобщение е нещо повече, от това да се покаже набързо и преди всичко стоката и търговската марка. Целта е да се създаде основание за покупка на даден продукт. Тук възниква въпроса кои са факторите оказващи влияние върху нивото на ефективност на рекламата? Дали това са рекламираните характеристики на продукта, или особеностите на отделния индивид.
Изследването на рекламната комуникация и основните процеси за стимулиране на въображението се провеждат съвсем отскоро и у нас. Следва да се отбележи, че знаем много малко за операциите в процеса на самото създаване на рекламата.
Какво в действителност се случва между предварителните проучвания и окончателните тестове за въздействие след излъчване?
Как да се избегне опасността от създаване на реклама, красива и оригинална, но излизаща извън рамките на въздействието върху определен пазар, или на аматьорска, подбрана по персонални, не винаги компетентни...
Тази дипломна работа започна с уговорката, че не претендира за изчерпателност. Основната й задача беше да проследи процеса на създаване на телевизионна реклама, като за целта се използват и достиженията на психологията. Тя се опита да покаже, че разработването на рекламната стратегия е изключително колективно дело. В него се преплитат в едно усилията на психолози, икономисти, езиковеди, оператори, специалисти по комуникация и т. н. Желанието им да създадат ефективна реклама изисква от тях не само добро познаване на икономическите процеси и принципи на пазарно поведение, но и механизмите на въздействие и повлияване на потребителя.
Опитах се да опиша и процеса на възприемането на обекта на рекламата, да покажа, че той се обуславя както от неговите физически качества, от цветовата реализация, така и от индивидуалните диспозиции на възприемащия субект. Съгласуването на индивидуалните диспозиции на реципиента с доброто оформление на рекламирания продукт засилва интензивността на възприятието и го “попълва”с позитивно емоционално съдържание. Оформянето на рекламното послание съобразно посочените особености на процеса на възприятие осигурява контакт между реципиента и рекламното съобщение, с което се поставя началото на рекламното повлияване.
Много често потребителят търси алтернативи за задоволяване на своите потребности, преценява ги и тогава взима решение. Ако предадената чрез рекламата информация бъде съхранена в паметта, то в процеса на търсене на стокови алтернативи тя може да бъде използвана и рекламирания предмет да попадне в това число. Поради тази причина разгледах особеностите и факторите, влияещи върху процеса на запаметяване.
Зад покупката на определена стока често стоят два или повече мотива. Кой от тях ще бъде използван в рекламното послание е дилема, която трябва да бъде решавана конкретно. Проблемът за изваждане на мотива при оформяне на рекламата има множество измерения-дали да се активизира потребността, или да се акцентира върху когнитивните...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу