*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

З економіки підприемств

шпаргалки, Разное

Объем работы: 67 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 50 руб.

Просмотров: 969

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
1.Організаційна та виробнича структура підприємств 2
2.Види і організаційно-правові органи об’єднання підприємств 4
3.Показники діяльності торговельних підприємств та їх взаємозв’язок 7
4.Показники, що характеризують товарні запаси 10
5.Стратегія формування торговельного підприємства в умовах ринку 14
6.Кадрова політика підприємства 17
7.Досвід формування та ефективність виникнення трудового потенціалу на Україні 21
8.Фактор та резерви зростання продуктивності праці 25
9.Поліпшення, знос, амортизація та відтворення основних фондів 34
10.Основні напрямки поліпшення використання основних фондів 39
11.Основні поняття інвестиційної діяльності її об’єкти та суб’єкти 44
12.Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Інвестиційна діяльність у вільних економічних зонах 47
13.Організація матеріального стимулювання працівників 49
14.Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання працівників 55
15.Фактори та резерви зниження собівартості продукту 57
16.Структурні елементи ціни та їх характеристика 60
17.Види цін на продукцію у ринкових умовах господарювання та їх характеристика 61
18.Економічна сутність доходів, види та джерела їх утворення в підприємствах 63
Список літератури 67
1. Бланк Й. А. Стратегия й тактика управління фінансами. — К., 1999.
2. Бойчик У.М., Харів П.С., Хонган М.І. Економіка підприємств. – Л.: Сполом, 1999. – 212 с.
3. Гайдуцького ПА Інфраструктура інвестиційного розвитку. — К.: Мі-леніум. — 2003. - С. 13.
4. Губайдуллина Ф. Прямі іноземні інвестиції в Україну — реальний життєвий досвід / Економіка на роздоріжжі. — 2004.
5. В.П. Грузинов, В.Д.Грибов.М. «Экономика предприятия»- «ЮНИТИ», 2001.- 310 с.
6. Золоторев А.И. Эфективное использование оборотных средств. - Эко-номика Украины, 1998.280 c.
7. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с., іл.
8. Кондратьев О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показ-ники. - Фінанси України, № 11, 1996.-245 с.
9. Экономика и статистика фирм. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А.– М.: Финансы и статистика, 1996.415 c.
10. Проф. В.М.Попов. Финансовый бизнес-план: Учеб.пособие /– М.: Фи-нансы и статистика, 2000. 250 с.
11. Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М.Куприянова. Экономика предприятия /– М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1998.278 c.
12. Под ред. Проф. О.И.Волкова. Экономика предприятия / – М.: ИНФРА-М, 2000. 312 с.
13. Кубай Н.Є. Теорія життєвого циклу фірми: стиль і стратегія управління. // Анатомія малого бізнесу / Під ред. С.К. Реверчука. - анал.-інформ. посібник. - Львів: "Діалог", 1996. - С. 300.
14. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підпри-ємства. – Львів. ЛБІ НБУ, 2000. – 485с.
15. Толковый словарь экономиста, коммерсанта, банкира, менеджера, мак-лера, страховщика, аудитора и бухгалтера // Сост.: Т.М. Мезенцева и др. – Мн.: Белорусская ассоциация бухгалтеров. 1997. – 476с.
16. Экономика предприятия: Учебник для вузов// Л.Я. Аврашков. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 742с.
17. Организационная структура предприятия. Коноков Д.Г. Рожков К.А. (Серия «Бизнес-Тезаурус»), 1999, 120с
18. Анализ и диагностика...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу