*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

1. Суть фінансів підприємств і їх місце у фінансовій системі країни. 2. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства. ЗАДАЧИ + РЕШЕНИЯ.

контрольные работы, Финансы

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 120 руб.

Просмотров: 740

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Заказать работу
1. Сутність фінансів підприємств і їх місце у фінансовій системі країни.
Загалом фінанси підприємств (установ, організацій)- це сукупність економічних відносин з приводу руху грошових потоків у про¬цесі формування, розподілу і використання грошових фондів під¬приємств, що забезпечують відтворення виробничо-господарської діяльності, взаємодію з іншими суб'єктами господарювання, а також з іншими сферами фінансової системи — державними фінансами, фі¬нансами домогосподарств і страхування.
Фінанси підприємств (установ, організацій) є складовою фінансо¬вої системи країни. Разом з тим це самостійна специфічна сфера фі¬нансових відносин.
Самостійність розглядуваної сфери фінансових відносин грун¬тується на положеннях Господарського кодексу України, законів України "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємс¬тва в Україні", "Про господарські товариства", де закріплено права юридичних осіб щодо володіння майном, залучення і використання матеріально-технічних, трудових, природних, фінансових та інших видів ресурсів, вільного використання прибутку, що залишається пі¬сля сплати податків і обов'язкових платежів, а також відповідаль¬ність за своїми зобов'язаннями перед партнерами, органами держа¬вного управління і контролю, кредитно-банківськими установами, працівниками.
Фінанси підприємств (установ, організацій) складаються з фінан¬сів підприємств різних форм власності, які мають різноманітні орга¬нізаційно-правові форми.
Специфіка функціонування фінансів підприємств (установ, орга¬нізацій) залежить від мети створення юридичної особи, форми власності, до якої вона належить і яку мають її засновники, організацій-но-правової форми. Вирішальне значення для побудови фінансових відносин юридичної особи з іншими підприємствами, з бюджетною системою і позабюджетними фондами, із засновниками, з наймани¬ми працівниками, з кредитно-банківськими установами і страхови¬ми організаціями має мета створення підприємства — здійснення підприємництва чи некомерційна...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу