*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Динамічні макроекономічні моделі

курсовые работы, макроэкономика

Объем работы: 36 л.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 150 руб.

Просмотров: 1120

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст
Реферат ................................................................................................................... 2
Вступ ....................................................................................................................... 4
1.Моделювання як основний метод макроекономічних досліджень ............... 6
1.1 Сутність та функції макроекономічного моделювання ........................ 6
1.2 Характеристика динамічного макроекономічного моделювання ....... 9 2.Дослідження основних динамічних моделей макроекономіки .................... 12
2.1 Павукоподібна модель ринкової рівноваги ........................................ 12
2.2 Найпростіша динамічна модель з мультиплікатором.......................... 17
2.3 Моделі динаміки суспільного продукту i національного доходу ...... 20
2.4 Оптимізація динаміки національного доходу ...................................... 24
3.Застосування динамічних макроекономічних моделей в економіці ........... 28
3.1 Динамічні макроекономічні моделі в системі прогнозування і планування ........................................................................................................... 28
3.2 Використання динамічних макроекономічних моделей в прикладних задачах економіки ................................................................................................ 31
Висновки .............................................................................................................. 34
Перелік посилань ................................................................................................. 36
Вступ
Дана курсова робота присвячена аналізу динаміки поведінки макроекономічних систем та дослідженню основних видів динамічних макроекономічних моделей. Увага також зосереджена на головних напрямках використання динамічних моделей в економіці.
Необхідно відзначити, що дослідження цієї теми в науковій літературі, в тому числі і українській, набирає обертів. Це можна довести тим, що при написанні курсової роботи використовувалися джерела, які є результатом плідної співпраці і творчого співробітництва кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій інституту економіки Національного гірничого університету і кафедри економічної кібернетики Дніпропетровського університету економіки та права, а також курси лекцій, прочитані науковцями в цих університетах.
Виходячи з поставленої задачі дати характеристику основним поняттям економічної динаміки та розглянути основні види динамічних моделей макроекономіки, найкраще, на мою думку, буде організувати роботу таким чином: в першому розділі викладемо сутність моделювання економіки в цілому і динамічного макроекономічного моделювання як його складової частини (поняття макроекономічної моделі, динамічної системи, предмет і завдання моделювання макроекономічної динаміки, її основні показники і т.д.). Практичну значимість цього розділу можна пояснити тим, що неможливо правільно і всебічно дослідити будь-яку динамічну модель, не приділяючи увагу основним елементарним поняттям, пов’язаним з моделюванням економіки.
У другому розділі розглянемо основні види динамічних макроекономічних моделей. Мені здається, що головна проблема, з якою зустрічається досліджувач при написанні праць, пов’язаних з аналізом динаміки поведінки макроекономічних систем, заключається в труднощах вибору найбільш важливої інформації в великому її розмаїтті. Це пояснюється тим, що до цього часу розроблено вже близько сотні модифікацій макроекономічних моделей, і всі вони мають практичне і...
Висновки
Проаналізовані нами вище основні види динамічних макроекономічних моделей дають уявлення про їх теоретичну і практичну цінність. Важливість і різноманітність змістовної проблематики макроекономічного моделювання визначає широку сферу його застосування: це і темпи розвитку економіки, і оптимальне співвідношення споживання і нагромадження, взаємодія основних факторів у процесі відтворення, вплив науково-технічного прогресу на динаміку виробництва, динаміка і взаємозв’язки підрозділів суспільного виробництва. До числа найважливіших завдань економічної динаміки належить також вимірювання і прогнозування ефективності виробництва.
Ми бачимо, що істотними перевагами динамічних макроекономічних моделей є їхня мала розмірність, відносна простота економіко-математичного аналізу і проведення розрахунків, можливість дослідження народного господарства при невеликій кількості вихідних даних, швидкістъ проведення різноманітних розрахунків.В той же час будь-яка динамічна модель (теорія, рівняння, графік і т.д.) є спрощеним, абстрактним відображенням дійсності, оскільки все різноманіття конкретних деталей не може бути одночасно прийнято до уваги при проведенні дослідження. Тому жодна макроекономічна модель не абсолютна, не всеоб’ємлюща і не дає едино правильних відповідей. Наприклад, моделі економічного зростання відображають відтворення суспільного і національного доходу поза залежністю від інших елементів суспільного відтворення . Зокрема, у них не враховуються вплив трудових ресурсів і вже створених виробничих фондів на динаміку і структуру національного; виробниче нагромадження не пов’язується з необхідністю підвищення продуктивності праці. Але об’єднання умов простих динамічних моделей дозволяє долати їх однобічність.
В той же час макроекономічні моделі є ефективним інструментом теоретичних досліджень процесу розширеного відтворення, зокрема кількісних взаємозв\'язків факторів економічного розвитку, динамiки найважливіших пропорцій....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу