*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Значення лінгвокраїнознавчого аспекту при вивченні іноземної мови та його практичне застосування на уроках.

курсовые работы, лингвистика

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 949

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ............................................................................................. 3
Розділ І Мета лінгвокраїнознавчого підходу при вивченні
іноземних мов...............................................................6
1.1 Кумулятивна функція мови.......................................6
1.2 Використання терміну “реалія” у лінгвістиці........7
1.3 Функціональна педагогічна діяльність вчителя
іноземної мови..............................................................7
Розділ ІІ Практичне застосування лінгвокраїнознавчого
аспекту при вивченні іноземної мови...................11
2.1 Прояв лінгвокраїнознавчого аспекту на фразеологічному
рівні......................................................................................12
2.2 Безеквівалентні лексичні одиниці з національно –
культурним змістом............................................................13
2.3 Конотативна лексика.........................................................14
2.4 Методичні прийоми для презентації та засвоєння лексичних одиниць з національно-культурним змістом..16
2.4.1 Одиничний коментар.............................................................17
2.4.2 Системний коментар..............................................................17
2.4.3 Комплексний коментар..........................................................17

Висновки...........................................................................................20
Бібліографія.
На взаємозв”язок мови і культури філософи і лінгвісти звертали свою увагу ще в ХУІІІ столітті. В.Гумбольдт зазначав, що “національний характер культури знаходить відображення у мові засобом особливого бачення світу” (Маслова, 2001: 72). Однак цілеспрямоване вивчення даної проблеми розпочалося лише наприкінці ХХ століття. Метою мовознавства було вивчення мови як системи, а головною методикою навчання іноземних мов було навчання цієї системи та її елементам.

Тож, як бачимо, проблема інтеграції компонентів культури у процес навчання іноземним мовам постала перед викладачами та вчителями давно. Насьогодні теза про невіддільність вивчення іноземної мови від ознайомлення з культурою країни, мова якої вивчається, її історією, соціокультурними традиціями, особливостями національного бачення світу народом-носієм є загальновизнаною у методиці навчання іноземних мов. Важливим є той факт,що вчитель має володіти іноземною мовою як засобом між культурної комунікації, що передбачає необхідність формувати у нього лінгвокраїнознавчу компетенцію.

Актуальність роботи: лінгвокраїнознавчий аспект набуває све більшої актуальності у прцесі формування у учнів комунікативних вмінь при навчанні іноземній мові.
Актуальність роботи визначає цілі дослідження:
- виявити умови впливу лінгвокраїнознавчого аспекту при вивченні іноземної мови та іноземної культури;
- посилити ефективність на розширення культурологічного рівня розвитку.

Об”єкт дослідження:
Дослідження даного питання дозволяє твердити, що лінгвокраїнознавча компетенція вчителя іноземної мови є компонентом його професійно – комунікативної компетенції і включає в свою структуру:
- основні фонові знання типового освіченого представника лінгвокультурної спільноти, мова якої вивчається, а також вміння використовувати фонові знання для досягнення взаєморозуміння в ситуаціях опосередкованого і безпосереднього міжкультурного спілкування;
- знання лексичних одиниць з національно – культурним компонентом значення і вміння адекватно їх застосовувати у ситуаціях міжкультурного спілкування;
- комплекс професійно – педагогічних вмінь, що дозволяють найбільш ефективно навчати іноземній мові як засобу мікультурної комунікації.

Вагомою допомогою для учнів при вивченні іноземної мови з урахуванням лінгвокраїнознавчого аспекту стане різноманітний методичний арсенал: роздатковий матеріал, таблиці, колажі, схеми, відеозаписи, аудіо- записи з текстами країнознавчого змісту.

Також ми змогли переконатися, що питання зв”язку мови з культурою – це одне із питань мовознавства, дослідження якого має дійсно практичну пользу. Передусім при вивченні іноземної мови велике значення має уявлення учня про ступінь глибини чи достовірності

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу