*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Торгівельна характеристика якості комп’ютерів на ринку України (Торговая характеристика качества компьютеров на рынке Украины)

курсовые работы, Товароведение

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2002

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 504

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3

1. Необхідність забезпечення якості продукції 5

2. Показники якості товару 10

3. Формування якості комп’ютерів в “Квазар-Мікро” 20

4. Аналіз структури асортименту в магазині “Квазар-Мікро” 23

5. Вдосконалення формування товарної політики в магазині 28

Висновки 31

Список використаних джерел 34

Додатки 36
В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з ведучих ролей в управлінні виробництвом продукції і її наступним рухом. У розвитих країнах управління якістю на підприємстві приділяється особлива увага всіх підрозділів, що впливають на якість продукції, яка випускається.
Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення та експлуатації.
Саме тому тема курсової роботи “Торгівельна характеристика якості комп’ютерів на ринку України” є на даний час досить актуальною.
Метою даної курсової роботи є оцінка формування товарного асортименту та якості комп’ютерів в магазині в сучасних економічних умовах в Україні.
Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування товарного асортименту склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Лойко Д.П.., Елізарова В.Ф., Шепеляв А.Ф., Туров А.С., Лахтіонова Л. А., Зубкова І.М., Панасенко В. А., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.
Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:
розгляд необхідності забезпечення якості продукції;
класифіккувати показники якості...
За результатами проведеної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки.
Якість як економічна категорія відображає сукупність власти¬востей продукції, що зумовлюють міру її придатності задо¬вольняти потреби людини відповідно до свого призначення.
Сучасні умови господарювання змушують кожне підприємство запровадити дійовий комплексний механізм управління якістю продукції та суворо дотримуватись його вимог. Визначальними елементами цього специфічного менеджменту, що справляють найбільш істотний вплив на процес постійного забезпечення ви¬робництва й постачання на ринок конкурентоспроможної продукції є стандартизація та сертифікація виробів.
Основні напрямки визначення складу і структури властивостей відображає класифікація показників, що застосовуються при оцінці рівня якості продукції.
Якість продукції оцінюється на основі кількісного виміру визначальних її властивостей. Сучасна наука і практика виробили систему кількісної оцінки властивостей продукції, що і дають показники якості. Широко поширена класифікація властивостей предметів (товарів) за наступними групами, що дають відповідні показники якості:
- показники призначення товару,
- показники надійності,
- показники технологічності,
- показники стандартизації й уніфікації,
- ергономічні показники,
- естетичні показники,
- показники транспортабельності,
- патентно-правові показники,
- екологічні показники,
- показники безпеки.
Корпорація «Квазар-Мікро» стояла в джерел формування комп\'ютерного ринку в Україні, була першою українською компанією, що розгорнула широкомасштабне промислове виробництво комп\'ютерів і принесла на вітчизняний ринок поняття «локальний бренд».
Комп\'ютерне виробництво корпорації «Квазар-Мікро» сертифіковано відповідно до вимог міжнародного промислового стандарту ISO 9001 і його українського аналога ДСТУ-ISO-9001-95, вимоги яких охоплюють весь технологічний ланцюжок виробництва продукції.
Комп\'ютери «Квазар-Мікро» відрізняються підвищеною надійністю і стабільністю в...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу