*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

контрольные работы, Экономика предприятия

Объем работы: 19 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 1074

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ ………………………………………………………………….. 3
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ ………………………………….. 5
1. Поняття та причини кризового стану підприємства ………… 5
2. Економічна сутність санації підприємств ……………………… 9
3. Класична модель фінансової санації підприємств ……………. 11
4. Принципи управління фінансовою санацією підприємств …... 13
Висновки ……………………………………………………………. 15
Список використаних джерел …………………………………….. 16
Протягом останніх років, незважаючи на загальні позитивні зміни, що відбуваються в економіці України, спостерігається стійка тенденція до зростання фінансово-неспроможних підприємств та кількості позовних заяв до господарських судів, що надходять у зв\'язку з вимогами порушення справ про банк¬рутство підприємств. Особливо негативним фактором є зростан¬ня частки таких підприємств практично в усіх галузях економіки країни, як у промисловості, так і у фінансово-кредитній сфері.
Однак процес банкрутства носить дестабілізуючий харак¬тер, оскільки визнання підприємства банкрутом передбачає також застосування ліквіда-ційних процедур (ст. 1 Закону Ук¬раїни \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\" від 1992 p.), наслідком чого можуть бути збитки нелише його акціонерів (засновників, учасників), кредиторів та ділових партнерів, а й зниження податкових над-ходжень до державного бюджету і зростання безробіття. Проте з прийняттям вагомих законодавчих поправок до вищезгада¬ного закону (у 1999 р.) перевага над ліквідаційними процеду¬рами почала надаватись санації, провадження якої було знач¬но утруднено як в організаційному, так і в економічному плані до прийняті відповідних поправок у законодавство. Таким чи¬ном, вітчизняне законодавство наблизилось до практики, яка переважає у провідних економічних системах світу, де пріори¬тет надається саме санаційним заходам при вирішенні справ про банкрутство підприємств.
Тому важливе місце в підготовці висококваліфікованих спеціалістів і магістрів з економіки відводиться навчальним дисциплінам \"Фінансова санація і банкрутство підприємств\" та \"Антикризове управління фінансами підприємств\".
Метою цих навчальних курсів є підготовка кваліфікованих фахівців у сфері управління фінансовою санацією підприємств різних форм власності.
Завдання дисциплін - дати майбутнім фахівцям у системі управління санацією підприємств та банківських установ знан¬ня щодо сутності фінан-сової санації, механізмів управління...
У процесі виконання контрольної роботи ми ознайомилися з сутністю фінансової санації підприємств та порядком її проведення, а саме:
- з поняттям та причинами кризового стану підприємства;
- економічною сутністю санації підприємств;
- класичною моделлю фінансової санації підприємств;
- принципами управління фінансовою санацією підприємств та ін..

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу