*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Отчет по практике Реализация молока в магазине

отчеты по практике, Товароведение

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1125

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
1. Економічна характеристика підприємства ВАТ “Універмаг “Дитячий світ” 3

2. Ринок молока на території України 6

3. Порівняльна характеристика молока на ринку України та підприємстві ВАТ “Універмаг “Дитячий світ” 10

4. Організація управління торговельно-технологічним процесом 16
4.1. Організація робіт щодо приймання, зберігання, підготовки до продажу молока з урахуванням раціонального використання торговельного обладнання, складських і торговельних площ, тари, інвентарю 16

5. Формування попиту обґрунтування асортиментної політики 20

6. Формування рекламної діяльності 25
6.1. Дослідження ефективності рекламної діяльності 25
6.2. Розробка рекламних заходів і застосування реклами 30

7. Висновки по роботі підприємства та пропозиції 32

Список використаних джерел 34

Додатки 36
1. Гігієнічні вимоги до якості продовольчої сировини та харчових продуктів. СанПін 2.3.2 560-96.
2. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. - М.: Легкая пром-сть, 1984.
3. Горбатова С.Г. Биохимия молока и молочных продуктов. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001 – 180 с.
4. Довідник по прийому, зберіганню та реалізації продовольчих товарів тваринного походження. Т.2. - К.: Техніка, 1990.
5. Доценко В.А., Бондарев Г.И. Мартинчик А.А. Организация лечебно-профилактического питания. - Л.: Медицина, 1987. - 412с.
6. ДСТУ 2212-93. Молочна промисловість. Молоко і кисломолочні продукти. Терміни та визначення.
7. Колесник А.А., Елиззарова Л.Г. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. – М.: Экономика, 1990 – 287 с.
8. Липатов Н.Н., Рогов И.А. Методология проектирования продуктов питания с требуемым комплексом показателей пищевой ценности. // Известия вузов. Сер. Пищевая технология.- 1987г №2.- С.9,
9. Ловачев Л.Н., Волков М.А., Церевитинов О.Б. Снижение потерь продовольственных товаров при хранении. - М.: Экономика, 1981.
10. Малиновський Б, Володченко О. Молочні ріки виходять з берегів. // Галицькі контракти, 2002 - №15.
11. Машкін М.І. Первинна обробка і переробка молока. – К.: Урожай, 1994.
12. Молоко пастеризоване для дитячого харчування. Технічні умови 2016-91.
13. Рудавская А.Б. и др. Молочно-фруктовые прохладительные напитки: Справочник. - К.: Урожай, 1990.
14. Рудавська Г.Б. Питне молоко: Конспект лекції. - К.: КДТЕУ, 1995.
15. Рудавська Г.Б. Товарознавство молочних та яєчних товарів: Підручник. – К. : КДТЕУ, 2000. 251 с.
16. Справочник товароведа продовольственных товаров. Т. 2. - М.: Экономика, 1987.
17. Твердохлеб Г.В. Технология молока и молочних продуктов. - К.: Выщашк., 1988.
18. Твердохлеб Г.В., Диланян З.Х. Технология молока и молочных продуктов. – М.: Агрогпримиздат, 1991.
19. Технология производства продуктов общественного питания / Под ред. Г. Н. Ловачевой, А. И. Мглинца. М.: Пищепромиздат. -...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу