*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Конкурентоспроможність продукції (соків) та методи її визначення (Конкурентность соков)

курсовые работы, Товароведение

Объем работы: 35 стр.

Год сдачи: 2004

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 997

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ...... 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення конкурентоспроможності продукції 5
1.1. Якість продукції як визначальна складова її конкурентоспроможності 5
1.2. Конкурентоспроможність продукції 11
1.3. Значення та шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції 14
Розділ 2. Моніторинг конкурентоспроможності соків торгової марки \"СМАК\" на українському ринку 19
2.1. Коротка загальна характеристика підприємства 19
2.2. Визначення конкурентоспроможності соків торгової марки \"СМАК\" 20
Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності соків торгової марки \"СМАК\" 28
Висновки 36
Список використаних джерел 38
Додатки.. 40
Формування та подальший розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.
Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в реалізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до підвищення конкурентоспроможності продукції.
Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.
Саме тому тема курсової роботи “Конкурентоспроможність продукції та методи її визначення” є на початку ХХІ століття досить актуальною.
Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.
Метою роботи є моніторинг конкурентоспроможності соків торгової марки \"СМАК\".
Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:
- розкриття сутності конкурентоспроможності продукції та факторів, що впливають на конкурентоспроможність;
- розкриття показників конкурентоспроможності продукції;
- аналіз конкурентоспроможності соків торгової марки \"СМАК\";
- пошук шляхів підвищення конкурентоспроможності соків торгової марки \"СМАК\" у порівнянні з продукцією інших підприємств .
Об\'єктом дослідження є соки торгової марки \"СМАК\" – один з провідних виробників соків і нектарів на Україні.
Теоретичну основу дослідження питання визначення та формування конкурентоспроможності продукції склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Губанов В.А.., Голубков Е.П., Бланк І.А., Старостіна А.О., Мазаракі А.А., Лахтіонова Л. А., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С....
Таким чином, підводячи підсумки проведеного дослідження, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність характеризує властивість об\'єкта задовольняти певну конкретну потребу в порівняннні з аналогічними об\'єктами даного ринку.
Конкурентоспроможність можна розглядати стосовно найрізноманітніших об\'єктів: проектно-конструкторської документації, технології виробництва продукції, окремого проекту, окремої фірми (підприємства, організації), галузі, регіону, країни в цілому. Конкурентоспроможність підприємства означає його здатність до ефективної господарської діяльності та забезпечення прибутковості за умов конкурентного ринку. Інакше кажучи, конкурентоспроможність підприємства — це здатність забезпечувати випуск і реалізацію конкурентоспроможної продукції. Під конкурентоспроможністю продукції заведено розуміти сукупність її властивостей, що відбиває міру задоволення конкретної потреби проти репрезентованої на ринку аналогічної продукції. Вона визначає здатність витримувати конкуренцію на ринку, тобто мати якісь вагомі переваги над виробами інших товаровиробників.
Конкурентоспроможність товарів закладається ще на стадії проектування. У процесі виробництва матеріалізуються найважливіші (визначальні) елементи конкурентоспроможності виробів: якість і витрати. Моделювання та визначення рівня конкурентоспроможності продукції є необхідною передумовою для її продажу (реалізації) на відповідному ринку.
Аналіз конкурентоспроможності соків торгової марки \"СМАК\" дозволив сформулювати основні положення. ДП \"БКС-Соки\" є виробником сокової продукції, яка випускається під торговою маркою \"СМАК\", права на яку також належать їй. При цьому компанія не володіє ані виробничими потужностями, ані будь-якими іншими основними засобами, а лише орендує необхідні з них. Поглиблення економічної кризи, зниження платоспроможності споживачів і, як наслідок, загострення конкуренції між вітчизняними виробниками сокової продукції негативно позначилось на темпах росту обсягів продажу соків...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу