*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Омонімія англійських термінів та труднощі їх перекладу

курсовые работы, лингвистика

Объем работы: 198 Кб

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1250 руб.

Просмотров: 1378

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

Вступ.........................................................................................................................3
1 Терміни, їх визначення та класифікація.............................................................5
1.1 Явище омонімії................................................................................................10
1.2 Погляди вчених на омонімію як абсолютну універсалію............................11
1.3 Причини виникнення омонімів......................................................................12
1.4 Міжгалузева омонімія термінів......................................................................13
1.5 Внутрішньогалузева омонімія термінів........................................................15
1.6 Омонімія термінів-абревіатур та скорочень.................................................18
2. Труднощі перекладу англійських омонімічних термінів науково-технічних текстів.....................................................................................................................20
2.1 Контекст та його роль в розумінні омонімічного терміна..........................20
2.2 Фонові знання та їх значення в розумінні оригіналу..................................23
Висновки................................................................................................................25
Список використаних джерел................................................................................27
ВСТУП
Cучасна епоха – епоха науково-технічного прогресу – це невпинний потік наукових досягнень і відкриттів, а отже, такий обсяг науково-технічної інформації, що вимагає посиленої уваги до розвитку гуманітарних наук. Мова в цьому процесі пов’язана з наукою передусім своїм термінологічним лексичним пластом, у якому відображається соціально організована дійсність.
Поява сучасних технологій, інформатизація і комп’ютеризація переваж¬ної більшості суспільних сфер життя ведуть до утворення нових співвідношень між термінологічними системами різних наук. Потреби сучасного науково-технічного спілкування сприяють розвитку і подальшому вдосконаленню мов¬них засобів передачі інформації, серед яких основну роль відіграють слова та словосполучення, що називають і позначають поняття науки і техніки.
Тема дослідження - з\'ясування особливостей перекладу омонімічних термінів з англійської мови українською.
Актуальність теми пов\'язана з розробкою методичних рекомендацій та вказівок щодо поліпшення розумів праці перекладача, який здійснює переклад тексту з англійської мови українською, причому текст має термінологію міжгалузевої та внутрішньогалузевої омонімії в галузі металургії.
Актуальність теми полагяє у розгляді специфіки технічного пе1рекладу, який передбачає спеціальну літературу з різних галузей науки та техніки.

Об\'єкт дослідження - омонімічна термінологія, що використовується при написанні науково-технічної літератури.


Мета дослідження - дослідити особливості передачі англійських омонімічних термінів українською мовою.
Для вирішення поставленої мети необхідне вирішення наступних завдань:
• визначити поняття термінологічної лексики;
• з`ясувати явище омонімії та появу омонімічних термінів;
• навести приклади омонімії у контексті;
• з’ясувати труднощі перекладу англійських омонімічних термінів науково-технічних текстів.

Теоретична значення даної курсової роботи полягає у повному аналізі омонімочних англійських термінів на українську мову. А також у визначенні...
ВИСНОВКИ

В процесі даного дослідження ми розглянули поняття терміну, його класифікацію, явище омонімії (при цьому визначили розбіжність омонімії та полісемії), причини виникнення омонімів, навели приклади міжгалузевої, внутрішньогалузевої омонімії термінів та омонімії термінів-абревіатур. І найголовне, з’ясували труднощі перекладу англійських омонімічних термінів науково-технічних текстів.
Тож ми винайшли, що термін - це слово або словосполучення з історично умотивованим чи умовно закріпленим значення, що відбиває дане поняття у спеціалізованій галузі знання чи виробництва. Сукупність термінів як лексичних засобів найменування, складає термінологію, що поділяється на номенклатуру і професіоналізми.
Омонімія – одне з явищ, які притаманні всім мовам та характеризують лексико-семантичну систему кожної з них.
Омонімічні терміни- це терміни, які збігаються за звуковою формою, але різняться за значенням (і ці значення не пов\'язані один з одним). На відміну від полісемії омонімія виникає на основі спільності звукової форми, причому значення слів-омонімів не мають загального семантичного стрижня.
Передача англійських омонімічних термінів українською мовою вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. Значну роль в розумінні терміну грає також й фонові знання перекладача, та також його вміння шукати нові поняття, які відсутні в словниках.
Отже, переклад омонімічних термінів – дуже відповідальна задача для перекладача. Не дивлячись на розширення зв’язків між народами на планеті, використання все більш ефективних засобів комунікації і пов’язане з цим взаєморозуміння культур, перекладач повинен рахуватися з тим, що кожна мова розвивається самостійно: в ній діють власні мовні реалії, закріплені культурно-історичні...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу