*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Літаратурная казка як жанр і яе методыка вывучэння ў пачатковай школе.

курсовые работы, лингвистика

Объем работы: 41 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1500 руб.

Просмотров: 1677

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
УВОДЗІНЫ………………………………………………………………………3

ГЛАВА 1
Літаратурная казка як жанр: генезіс і спецыфіка.
1.1. Нараджэнне літаратурнай казкі…………………………………………….5
1.2. Літаратурная казка: жанравая своеасаблівасць і разнавіднасці………......7
1.3. Беларуская літаратурная казка…………………………………………….11

ГЛАВА 2
Работа над казкай у пачатковай школе.
2.1. Асноўныя метады работы над казкай……………………………………..17
2.2. Методыка вывучэння літаратурнай казкі ў пачатковай школе………….21
2.3. Ад разнастайнасці заняткаў да рэалізацыі мэт……………………………26

ЗАКЛЮЧЭННЕ………………………………………………………………….33

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ……………………………………..35

ДАДАТАК 1
Урок літаратурнага чытання. Галіна Васілеўская “Усмешка”..…….....……...36

ДАДАТАК 2
Урок пазакласнага чытання “Казачнікі свету”………..……….………………40
УВОДЗІНЫ


Галоўная мэта школьнага навучання – фарміраванне асобы вучня. Чытанне як вучэбны прадмет мае ў сваім распараджэнні такі моцны сродак уздзеяння на асобу, як казка. Яна нясе ў сабе вялікі развіваючы і выхаваўчы патэнцыял: далучае дзіця да маральнага вопыту чалавецтва, развівае яго мысленне. Чым глыбей і паўней успрынята чытачом тая ці іншая казка, тым большае ўздзеянне на асобу яна аказвае. Таму ў якасці вядучых задач навучання чытанню, праграма вылучае задачу навучання ўспрыманню мастацкага твора.
Вывучэнне эпасу ў школе пачынаецца з казак. Гэта мэтазгодна, маючы на ўвазе вучэбна-выхаваўчыя задачы, якія рашае настаўнік на ўроках літаратурнага чытання.
Казкі адпавядаюць імкненню дзяцей да гераічнага, да ўсяго яркага і незвычайнага, іх здольнасці здзіўляцца, перабольшваць, фантазіраваць.
Казачныя сітуацыі і канфлікты не толькі даступныя і зразумелыя дзецям, яны глыбока закранаюць іх пачуцці. У казках станоўчы герой трапляе ў вельмі складаныя сітуацыі, на яго шляху шмат перашкод і выпрабаванняў, але ён іх адольвае. У казцы зло караецца, справядлівасць аднаўляецца. Усім сваім паэтычным ладам казка вучыць дзяцей спасцігаць народнае ўяўленне пра добрае і злое; высокае, сумленнае і агіднае, нізкае; гуманнае і жорсткае. Пры гэтым у казцы гэта паказана “буйным” планам.
ЗАКЛЮЧЭННЕ


Мастацкая літаратура з’яўляецца адным з важнейшых сродкаў усебаковага і гарманічнага развіцця асобы. Немалаважную ролю ў гэтым адыгрывае вывучэнне літаратурных казак у пачатковай школе. Менавіта пытанню методыкі вывучэння літаратурнай казкі ў пачатковай школе была прысвечана мая курсавая работа.
У першай тэарэтычнай главе сваёй работы я правяла кароткі экскурс па шляху развіцця беларускай літаратурнай казкі: ад апрацоўкі народных першакрыніц і канчаючы літаратурнай казкай з уласна аўтарскім сюжэтам. Разгледзела працэс узнікнення сусветнай літаратурнай казкі, звярнулася да творчай дзейнасці казачнікаў з сусветным імем і таленавітых прадстаўнікоў беларускай літаратуры для дзяцей, раскрыла пытанне літаратурнай казкі як жанру, яе асаблівасці і разнавіднасцяў: вершаваная казка, аповесць-казка, раман-казка, п\'еса-казка.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу