*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Якість та конкурентоспроможність м’ясних консервів на ринку України (Касество и конкурентность мясных консерв)

курсовые работы, Товароведение

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 600 руб.

Просмотров: 510

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3

1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів 5

2. Визначення показників якості м’ясних консервів та побудова типового дерева властивостей 14

3. Існуючі методи дослідження комплексних показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів 18

4. Визначення комплексного показника якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності м’ясних консервів 29

Висновки та пропозиції 33

Список використаних джерел 38
В умовах ринку перед підприємствами постає багато питань. Функціонування підприємств поєднуються зі змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі його діяльності, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції його діяльності, обґрунтування економічних передумов досягнення оптимальних резервів прибутку, які забезпечують конкурентоспроможність підприємства на ринку і визначають перспективи його розвитку.
В умовах ринку підприємства зіткнулися з багатьма чинниками імовірнісного характеру, що викликає необхідність відмови від жорсткого планування і переходу до гнучкої системи економічного регулювання його діяльності. Реалізація цієї задачі пов’язана з розробкою стратегії діяльності підприємства, в якій визначаються мета і задачі діяльності підприємства, його ресурсне забезпечення, шляхи досягнення, цілі і методи вирішення задач. Від підприємств вимагається формування методів ефективної роботи в умовах розвитку конкуренції.
Досвід останніх часів показує, що далеко не всі підприємства готові до ведення конкурентної боротьби. Навіть при тому, що багато з них є власниками конкурентоспроможної продукції (що саме по собі дуже важливо), багатьом з них не завжди вдається реалізовувати цю перевагу з-за відсутності практики використання всього комплексу засобів досягнення конкурентоспроможності на ринку. Разом з тим, кон’юнктурна ситуація з кожним роком все більш ускладнюється поступовим розширенням територій ринку і залученням західних фірм, що мають значний досвід в умовах жорсткої конкуренції.
Конкуренція являє собою різноманітні форми суперництва господарських суб’єктів на споживчому ринку за кращі умови реалізації товарів. Комерційна діяльність будь-якого підприємства здійснюється на споживчому ринку. Предметом купівлі-продажу на споживчому ринку виступають товари та послуги, котрі призначені для того, щоб задовольнити попит населення. Реалізуючи різноманітні групи товарів і надаючи ті або інші додаткові послуги населенню,...
Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.
Якість товару є основною складовою його конкурентноздатності. При визначенні якості продукту варто намагатися виділити найбільш кращі властивості товару для споживача. Варто мати на увазі, що додати всі бажані якості товару практично неможливо, та й не має змісту з погляду вимог конкретних сегментів ринку, а також з погляду забезпечення ефективності підприємницької діяльності фірми в цілому. Якість продукції тісно пов\'язана з її конкурентноздатністю, що характеризується відповідністю споживчих і вартісних показників товару показникам товару-аналога конкурента. Отже, конкурентноздатність визначається шляхом порівняння товарів однорідної властивості, що задовольняють ту саму потребу. Факторами, що впливають на конкурентноздатність товару, вважаються: оновлюваність, корисність, надійність, упакування, ціна, передпродажний сервіс і ін.
“Дерево властивостей” м’ясних консервів включає такі показники, як функціональність, естетичність, екологічність та економічність. Функціональність включає показники якості м’ясних консервів та тари під час товароруху та під час використання за призначенням. До показників якості м’ясних консервів під час товароруху слід віднести: загальний вигляд, колір, консистенція, смак, запах. До показників якості м’ясних консервів під час використання за призначенням слід віднести: харчову цінність, біологічну ефективність, енергетичну цінність. До функціональних показників якості тари включають: надійність, міцність, матеріал тари, можливість повторного використання тари або утилізації.
Естетичність включає показники якості м’ясних консервів: зовнішній вигляд, колір м’ясних консервів, консистенція.
Екологічність м’ясних консервів включає показники безпеки м’ясних консервів для здоров’я людини: вміст радіонуклідів та інших шкідливих речовин. Екологічність тари...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу