*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Якість та конкурентоспроможність коньяків (Качество и конкурентность коньяков)

курсовые работы, Товароведение

Объем работы: 33 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 485

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3

1. Поняття якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів 5

2. Визначення показників якості коньяків та побудова типового “дерева властивостей” 10

3. Існуючі методи дослідження комплексних показників якості та конкурентоспроможності продовольчих товарів 15

4. Визначення комплексного показника якості та інтегрального показника відносної конкурентоспроможності коньяків 26

Висновки та пропозиції 31

Список використаних джерел 35
В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з ведучих ролей в управлінні виробництвом продукції і її наступним рухом. У розвитих країнах управління якістю на підприємстві приділяється особлива увага всіх підрозділів, що впливають на якість продукції, яка випускається.
Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення та експлуатації.
Конкуренція являє собою різноманітні форми суперництва господарських суб’єктів на споживчому ринку за кращі умови реалізації товарів. Комерційна діяльність будь-якого підприємства здійснюється на споживчому ринку. Предметом купівлі-продажу на споживчому ринку виступають товари та послуги, котрі призначені для того, щоб задовольнити попит населення. Реалізуючи різноманітні групи товарів і надаючи ті або інші додаткові послуги населенню, підприємства є активними учасниками споживчого ринку.
Для кожного підприємства дуже важливо визначити, якнайкраще позиціонувати свій конкретний товар, щоб вести конкурентну боротьбу в тривалому періоді.
Саме тому тема курсової роботи “Якість та конкурентоспроможність коньяків” є на...
За результатами проведеної роботи можна зробити такі висновки та пропозиції.
Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.
Якість товару є основною складовою його конкурентноздатності. При визначенні якості продукту варто намагатися виділити найбільш кращі властивості товару для споживача. Варто мати на увазі, що додати всі бажані якості товару практично неможливо, та й не має змісту з погляду вимог конкретних сегментів ринку, а також з погляду забезпечення ефективності підприємницької діяльності фірми в цілому. Якість продукції тісно пов\'язана з її конкурентноздатністю, що характеризується відповідністю споживчих і вартісних показників товару показникам товару-аналога конкурента. Отже, конкурентноздатність визначається шляхом порівняння товарів однорідної властивості, що задовольняють ту саму потребу. Факторами, що впливають на конкурентноздатність товару, вважаються: оновлюваність, корисність, надійність, упакування, ціна, передпродажний сервіс і ін.
“Дерево властивостей” включає такі показники, як функціональність, естетичність, екологічність та економічність. Функціональність включає показники якості коньяку та тари під час товароруху та під час використання за призначенням. До показників якості коньяку під час товароруху слід віднести: загальний вигляд, колір, консистенція, смак, запах. До показників якості коньяків під час використання за призначенням слід віднести: харчову цінність, біологічну ефективність, енергетичну цінність. До функціональних показників якості тари включають: надійність, міцність, матеріал тари, можливість повторного використання тари або утилізації.
Естетичність включає показники якості коньяку: зовнішній вигляд, колір коньяків, консистенція.
Екологічність коньяку включає показники безпеки для здоров’я людини: вміст радіонуклідів та інших шкідливих речовин. Екологічність тари характеризується рівнем...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу