*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ковальсько-пресовий цех машинобудівного підприємства з річним обсягом виробництва 40 тис.т

дипломные работы, машиностроение

Объем работы:

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 571

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 РОЗРОБКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА
ПРОЕКТУВАННЯ КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО ЦЕХУ
1.1 Аналіз шляхів розвитку заготівельного виробництва
для важкого енергетичного машинобудування
1.2 Загальна характеристика проектованого цеху
1.2.1 Призначення цеху
1.2.2 Режим роботи цеху
1.2.3 Програма цеху
РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1 Розробка технологічного процесу кування деталі «Обічайка»
2.1.1 Патентно-інформаційний пошук, аналіз варіантів
виготовлення деталі
2.1.2 Аналіз технологічності деталі «Обічайка»
2.1.3 Призначення технологічних переходів кування
2.1.4 Визначення зусиль деформування
2.2 Розробка технологічного процесу кування деталі «Диск»
2.2.1 Патентно-інформаційний пошук, аналіз варіантів
виготовлення деталі
2.2.2 Аналіз технологічності деталі «Диск»
2.2.3 Призначення технологічних переходів кування
2.2.4 Визначення зусиль деформування
2.3 Призначення режимів термічної обробки
РОЗДІЛ 3 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ КУВАННЯ
РОТОРНОГО ВАЛУ
3.1 Патентно-інформаційний пошук
3.2 Аналіз варіантів виготовлення роторного валу
3.3 Аналіз технологічності деталі
3.4 Визначення маси зливку. Баланс металу
3.5 Розрахунок кількості переходів і розмірів по переходах
3.6 Визначення зусиль кування
3.7 Термічна обробка роторного валу
РОЗДІЛ 4 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА
4.1 Проектування технологічного оснащення для процесів кування
4.2 Механізація і автоматизація процесів кування
4.3 Пристрій для видалення окалини
РОЗДІЛ 5 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕРМІЧНОЇ ШАХТНОЇ ПЕЧІ
5.1 Розрахунок горіння палива
5.2 Розрахунок зовнішнього теплообміну
5.3 Розрахунок нагрівання металу
5.4 Тепловий баланс печі
5.5 Конструювання шахтної печі
РОЗДІЛ 6 ПРОЕКТУВАННЯ ЦЕХУ
6.1 Розрахунок потужностей в цеху та визначення потреби
у технологічному устаткуванні
6.2 Розрахунок...
ВСТУП

Тема дипломного проекту сформульована з урахуванням тематики тех-нологічних розробок відділу головного металургу заводу “Енергомашспецс-таль” в рамках договору про співробітництво з кафедрою “Обробка металів тиском ” ДДМА.
В умовах переходу до ринкової економіки для України важливим є роз-виток галузей промисловості, в яких вона наближається до всесвітнього рів-ня. В першу чергу це металургія та важке машинобудування. Якість та ефек-тивність продукції важкого машинобудування залежить від рівня заготівель-ного виробництва, в особливості від технології кування великих поковок зі зливків. Кування застосовують практично у всіх галузях промисловості, пов\'яза-них з металообробкою, від сільхозмашинобудування і верстато-інструментальної промисловості до енергоатомного машинобудування, суд-нобудівельної промисловості і важкого машинобудування. Куванням вигото-вляють відповідальні і важко навантажені деталі сучасних крупних машин, таких як турбіни, прокатні стани, судна, ковальсько-штампувальне устаткування, екскава-тори і т.д. Практично будь-яке металообробне підприємство має в своєму складі цех або ділянку кування. Як показує досвід, собівартість крупних одиничних поковок нижче, ніж штампувань.
До характерних особливостей кування відноситься підвищена витрата металу на вироб і велика трудомісткість його виготовлення. Для кожної окремої поковки складається технологічний процес, в якому передбачаються якнайменші витрати металу і трудомісткість, високу якість виробу. Отже, розробка технологічного про-цесу кування є одним з найважливіших моментів у процесі виготовлення якісних деталей машин.
У спеціальній частині дипломного проекту розроблена нова технологія ку-вання роторного валу, яка вирішує задачу, опрацьовування серцевини зливка, і під-вищує якість продукції, що виготовляється. Це досягається шляхом використання зливка на дві поковки який білетують і протягують у вирізних бойках.
ВИСНОВКИ

При виконанні дипломного проекту був спроектований ковальсько-пресовий цех енергетичного машинобудування з річним обсягом виробництва 40000 тонн. Розроблені вихідні дані для проектування цеху, визначено призначення цеху, розроблені необхідні дані для вибору основного технологічного обладнання. Складена виробнича програма випуску продукції. Цех оснащений засобами автоматизації і механізації, що значно полегшує роботу і зменшує трудомісткість виготовлення поковок. У будівлі цеху вжиті заходи безпеки, що важливе при роботі персоналу.
У ході аналізу шляхів розвитку важкого машинобудування та технологічних процесів кування встановлено, що тенденцією сучасного машинобудування є зростання потужностей, що викликає необхідність у виготовленні та обробці середніх та великих поковок.
Для трьох деталей-представників був проведений аналіз технологічних варіантів кування поковок після чого вибрані найперспективніші технології. Були розроблені нові технології з урахуванням сучасних умов підвищення якості, зниження трудомісткості, енергоємності і собівартості, що підвищують їх конкурентоспроможність.
У спеціальній частині дипломного проекту проведений аналіз технологічних варіантів кування і розроблена перспективна технологія виготовлення деталі “вал ротора” за допомогою використання вирізних бойків. Дана технологія дозволяє понизити витрату металу, понизити трудомісткість виготовлення поковки, що в свою чергу знижує собівартість продукції. Був вибраний найбільш оптимальний температурний режим кування і подальшої термообробки поковок. Розраховано зусилля кування і вибрано відповідне устаткування.
Проведено техніко-економічне обґрунтування проекту. Для його реалізації буде потрібно 51 млн. грн. на основні виробничі фонди, 63 млн.грн. оборотних коштів, притягнуто до роботи 206 чоловік. Реалізація проекту дасть можливість одержати річний чистий прибуток 92 млн.грн. і окупити вкладення через 1,5 років.
Тема дипломного проекту узгоджена із відділом головного металурга ВАТ...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу