*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Тема проекту: Ковальсько-пресовий цех заводу важкого машинобудування з річим обсягом виробництва 50 000 т. Спеціальна частина: Розробка технологічного процесу кування та коваль-ського оснащення для кування деталі «плита».

дипломные работы, машиностроение

Объем работы: 134 + чертежи

Год сдачи: 2007

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 669

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Зміст

Вступ……………………………………………………………………………….
1. Загальна частина
1.1 Вихідні дані…………………………………………………………………
1.2 Призначення цеху………………………………………………………….
1.3 Виробнича програма……………………………………………………….
2. Технологічна частина
2.1 Аналіз технологічності…………………………………………………….
2.2 Патентно-інформаційний пошук…………………………………………
2.3 Аналіз варіантів…………………………………………………………….
2.4 Технологічні розрахунки………………………………………………….
2.5 Вибір обладнання………………………………………………………….
3. Конструкторська частина
3.1 Проектування кувального оснащення…………………………………..
3.2 Автоматизація та автоматизація…………………………………………
4. Спеціальна частина
4.1 Аналіз технологічності……………………………………………………
4.2 Патентно-інформаційний пошук…………………………………………
4.3 Аналіз варіантів……………………………………………………………
4.4 Технологічні розрахунки………………………………………………….
5. Проектування цеху
5.1 Розрахунок кількості основного та допоміжного обладнання…………
5.2 Розрахунок нагрівальних пристроїв……………………………………..
5.3 Допоміжні матеріали……………………………………………………..
5.4 Енергетика цеху……………………………………………………………
5.5 Визначення кількості робітників…………………………………………
5.6 Визначення площі цеху……………………………………………………
5.7 Компоновка цеху………………………………………………………….
5.8 Планування цеху………………………………………………………….
6. Охорона праці та оточуючого середовища…………………………………..
7. Цивільна оборона………………………………………………………………
8. Економічна частина……………………………………………………………
Заключення……………………………………………………………………….
Перелік посилань…………………………………………………………………
Додаток А………………………………………………………………………….
Додаток Б…………………………………………………………………………..
ВСТУП
В даному дипломному проекті розрахований технологічний процес ви-готовлення різних поковок куванням та спроектований ковальсько-пресовий цех з річним обсягом продукції 50 тис. тонн.
В дипломному проекті представлена номенклатура цеху, яка включає деталі, для яких і велись розрахунки. Для поковок був проведений аналіз технологічності за різними параметрами, патентно-інформаційний пошук, який показує на скільки різноманітним та оригінальним є виготовлення тако-го типу поковок, аналіз варіантів виготовлення такого типу поковок, який показує можливість виготовлення поковок різними способами, в яких вказані переваги та недоліки. Спосіб, який має найбільше переваг і є вибраним для розрахунку.
В розрахунковій частині проведені розрахунки трьох поковок, які є де-талями представниками. Ці деталі мають різні маси, групи, що дає змогу за-стосовувати різні технології виготовлення, які підвищують коефіцієнт вико-ристання металу та скорочують час їх виготовлення. Для кожної поковки по-казаний графік нагріву та підігріву.
Так як поковки мають різну масу, то й виготовляють їх на пресах з різ-ним зусиллям і для яких приведені характеристики. Для виготовлення поко-вок потрібне спеціальне та допоміжне оснащення, яке також приведене в цьому розділі. Основне оснащення перевіряють на зминання.
Кувальні преси оснащені спеціальними пристроями для полегшення роботи та без втручання людини, тобто процес автоматизований і має вигляд кувального комплексу.
В спеціальній частині ведеться розробка технологічного процесу ана-логічного технологічній частині, але для іншої деталі.
Наступним етапом є саме проектування цеху, яке починається з розра-хунків кількості основного та допоміжного обладнання, нагрівальних при-строїв, енергетики цеху, визначення кількості робітників, визначення площі цеху, зробити компоновку цеху та його планування.
Одним із важливих факторів є охорона праці та оточуючого середо-вища, так як цех має шкідливі речовини, які виділяються в оточуюче середо-вище. Для...
В пояснювальній записці дипломного проекту були проведені патент-но-інформаційний пошук, аналіз технологічних варіантів виготовлення дета-лей, розрахунки цих деталей, графіки нагріву та підігріву. Було вибране ос-нащення для виготовлення цих деталей як спеціальне, так і допоміжне. Спеціальне оснащення перевірили на зминання. Процес виготовлення поко-вок автоматизований та механізований. Спеціальна частина включає розра-хунки спеціальної деталі, заданої в темі дипломного проекту. Був спроекто-ваний ковальсько-пресовий цех з річним обсягом продукції 50 тис. тонн. Для цеху приведена охорона праці та оточуючого середовища, цивільна оборона та економічні розрахунки.
Отже, аналіз та розрахунки всіх розділів показав, що вибрані техно-логії є найбільш доцільними та економічно вигідними. Цех має все необхідне сучасне обладнання, що скорочує кількість робітників та підвищує продук-тивність праці. Цивільна оборона показує, що споруда не зруйнується при вибуху за 100 м від неї. Економічні розрахунки показали, що цех працює на чистий прибуток лише після 3,5 років після його побудови.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу