*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Сутність та місце аудиту

курсовые работы, аудит

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2005

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 676

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 2
1. СУТНІСТЬ, ВИДИ І ЗАВДАННЯ АУДИТУ 3
2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8
3. НОРМАТИВИ АУДИТУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В РЕГУЛЮВАННІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 21
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28
Актуальність теми. У процесі фінансово-господарської діяльності кожне підприємство вступає в певні економічні взаємовідносини з іншими суб\'єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями, державними органами, фізичними особами та ін.). У результаті цього відбуваються господарські операції, основними наслідками яких є виникнення зобов\'язань, дебіторської заборгованості, проведення розрахунків по них та інші зміни в активах і капіталі.
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб\'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Аудит здійснюється незалежними особами (аудиторами), аудиторськими фірмами, які уповноважені суб\'єктами господарювання на його проведення. Аудит може проводитись з ініціативи господарюючих суб\'єктів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством (обов\'язковий аудит).
Метою написання цієї курсової роботи є розгляд сутності та місця аудиту у ринкових умовах ринкової економіки.
Для досягнення мети в роботі поставлено наступні завдання:
-розглянути сутність, види і завдання аудиту;
-визначити основи організації аудиторської діяльності;
-визначити законодавчу та нормативну базу проведення аудиту.
Предметом дослідження є аудиторська діяльність.
Аудит — це незалежна перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб\'єкта господарювання з метою визначення достовірності звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.
Необхідність проведення аудиту обумовлюється потребою користувачів інформації про реальний фінансовий стан суб\'єкта господарювання. Користувачами цієї інформації можуть бути:
— уповноважені на підставі законів України представники органів державної влади;
— власники, засновники господарюючого суб\'єкта;
— інші юридичні та фізичні особи, які мають матеріальну зацікавленість у результатах господарсько-фінансової діяльності суб\'єкта господарювання (кредитори, інвестори, постачальники та інші особи).
Під час перевірки аудитор для здійснення своїх функцій використовує загальнонаукові і власні методичні прийоми аудиту.
Загальнонаукові методичні прийоми включають в себе аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний аналіз, функціонально - вартісний аналіз.
Методичні прийоми аудиторського прийому можна об\'єднати в такі групи: органолептичні, розрахунково-аналітичні, документальні, узагальнення і реалізації результатів контролю.
Аудит проводиться на підставі договору між ним та аудитором (аудиторською фірмою).
Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватися на підставі договору, письмового або усного звернення замовника до аудитора (аудиторської фірми).
В договорі на проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг передбачаються предмет і термін перевірки, обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати, відповідальність сторін.
Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід аудиторської практики, аудиторська перевірка складається з окремих послідовних етапів, які в узагальненому вигляді можна назвати так: підготовчий, проміжний, етап фізичної перевірки, основний (етап аудиту окремих...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу