*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Аудит. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

контрольные работы, аудит

Объем работы: 20 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1422

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Литература
Заказать работу
1. Скласти анкету для опитування керівника підприємства замовника 3

2. Договір виконання аудиторських послуг 5

3. Розробити тестові питання для оцінки системи внутрішнього контролю господарських операцій по розрахунках з постачальниками і підрядчиками 7

4. Скласти загальний план аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками і підрядчиками 8

5. Програма перевірки розрахунків з постачальниками і підрядчиками 9

6. Перелік аудиторських доказів, що є необхідні для аудиту розрахунків з постачальниками і підрядчиками 14

7. Перелік документів для перевірки 17

8. Розробити приклад безумовно-позитивного, умовно-позитивного, негативного аудиторських висновків та обґрунтувати відмову від надання аудиторського висновку 19

Список використаних джерел 22
1. Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993р. №23//Відомості Верховної Ради України. – 1993, №23.-С.12-15
2. Бодюк А. В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності. — К. : Кондор, 2005. — 360с.
3. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3-є вид. — К. : Каравела, 2006. — 312с.
4. Пантелеєв В. П., Корінько М. Д. Внутрішній аудит: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-професійною програмою \"Спеціаліст зі спеціальності \"Облік і аудит\" / Державна академія статистики, обліку та аудиту Державного комітету статистики України / В.О. Шевченко (ред.). — К., 2006. — 248с.
5. Сахарцева І. І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту. — К. : Кондор, 2005. — 376с.
6. Усач Б. Ф., Душко З. О., Колос М. М. Організація і методика аудиту: Підручник. — К. : Знання, 2006. — 296с.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу