*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Ціль дипломного проектування - спроектувати ділянка листоштампувального цеху заводу сільськогосподарської техніки з річною програмою випуску 300000 тис комплектів і розробити технологічний процес і штампове оснащення для штампування деталі «диск».

дипломные работы, машиностроение

Объем работы: 132 + чертежи

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 623

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ

Введення
1 Загальна частина
1.1 Призначення цеху. Характер випускаємої продукції і тип виробництва
1.2 Виробнича програма
1.3 Режим роботи ділянки. Фонди ділянки, фонди часу
2 Технологічна частина
2.1 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «скоба»
2.1.1 Патентно-інформаційний пошук
2.1.2 Аналіз технологічності деталі
2.1.3 Аналіз технологічних варіантів виготовлення деталі «скоба»
2.1.4 Визначення розмірів вихідної плоскої заготівки
2.1.5 Розкрій листового матеріалу
2.1.6 Спосіб й обладнання різання листового матеріалу
2.1.7 Призначення технологічних переходів і визначення зусиль штампування
2.1.8 Вибір технологічних змащень
2.1.9 Вибір типу обладнання
2.2 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі «платик»
2.2.1 Патентно-інформаційний пошук
2.2.2 Аналіз технологічності деталі
2.2.3 Аналіз технологічних варіантів виготовлення деталі «платик»
2.2.4 Визначення розмірів вихідної плоскої заготівки
2.2.5 Розкрій листового матеріалу
2.2.6 Спосіб й обладнання різання листового матеріалу
2.2.7 Призначення технологічних переходів і визначення зусиль штампування
2.2.8 Вибір технологічних змащень
2.2.9 Вибір типу обладнання
3 Конструкторська частина
3.1 Стандартизація штампів
3.2 Матеріали й термічна обробка деталей штампів
3.3 Опис конструкцій штампів
3.4 Конструкторські й перевірочні розрахунки робочого інструмента
3.4.1 Визначення виконавчих розмірів інструменту
3.4.2 Міцністні розрахунки
3.5 Механізація й автоматизація процесів листового штампування
4 СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА
4.1 Аналіз технологічності деталі
4.2 Патентно-інформаційний пошук
4.3 Аналіз технологічних варіантів виготовлення деталі
4.4 Розрахунок форми й розмірів заготівки
4.5 Сортамент вихідного матеріалу
4.6 Визначення деформуючих зусиль
4.7 Встановлення типу, потужності й габаритів обладнання
4.8 Вибір технологічних змащень
4.9 Проектування штампа
4.10 Стандартизація штампів
4.11 Матеріали й термічна обробка деталей штампів
4.12...
ВВЕДЕННЯ
У цей час найважливішою проблемою машинобудування є ощадливе використання енергоресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва, зменшення часу виготовлення продукції і підвищення її якості.
Дана проблема є актуальною, тому виконувана робота повинна бути спрямована на розгляд цієї проблеми і її рішення.
Процеси листового штампування набутили широкого застосування в різних галузях промисловості, завдяки високій продуктивності й економічній ефективності.
Листове штампування є одним з найбільш прогресивних технологічних методів виробництва; воно має ряд переваг перед іншими видами обробки металів тиском.
Виготовлення деталей методами листового штампування дозволяє: одержувати деталі досить складних форм, виготовлення яких іншими методами обробки важко; одержувати деталі з досить високою точністю розмірів, переважно без наступної механічної обробки; ощадливо використовувати матеріал; застосовувати автоматизацію й механізацію при високій продуктивності обладнання.
Розробка технологічного процесу штампування й проектування штампів нерозривно зв\'язані між собою.
У листовому штампуванні, для виготовлення деталей, можливе застосування методів комбінованого штампування, що одночасно сполучає дві або кілька окремих операцій.
Основним прогресивним конструктивним показником, що характеризує ефективність застосування листового штампування, є зниження маси при збільшенні міцності й твердості штампованих з листа деталей у порівнянні з литими, кутими або обробленими із сортового прокату.
Основним прогресивним технологічним фактором подальшого розвитку листового штампування є прагнення отримати штампуванням повністю закінчену деталь, не потребуючої подальшої обробки різанням.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Романовский В.П. Справочник по холодной штамповке.-Л.:Машиностроение, 1979 – 520с.
2. Ковка и штамповка:Справочник. В4-хт. Т.1. Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка/Под ред.Е.И.Семенова.-М.:Машиностроение, 1985.-568с.
3. Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х т. Т.4. Листовая штамповка/Под ред.А.Д.Матвеева; Ред.совет: Е.И.Семёнов (пред.) и др.-М.:Машиностроение, 1985-1987.-544с.
4. Зубцов М.Е. Листовая штамповка-Л.:Машиностроение, 1980.-432с.
5. Кузнечно-штамповочное оборудование: учебник для машиностроительных вузов/Под ред. А.Н.Банкетова, Е.Н.Ланского-М.:Машиностроение, 1982.-576с.
6. Технология листовой штамповки. Курсовое проектирование. Стеблюк В.И., Марченко В.Л., Белов В.В.-Киев:Вища школа, Головное изд-во,1983.-280с.
7. Справочник конструктора штампов: Листовая штамповка/Под общ. ред. Л.И.Рудмана.-М.:Машиностроение, 1988.-496с.
8. Рудман Л.И. Наладка прессов для листовой штамповки. Справочник.-М.:Машиностроение, 1980.-35с.
9. Шехтер В.Я. Проектирование кузнечных и холодноштамповочных цехов: Учеб. для студентов машиностроительных специальностей вузов.-М.:Высш. школа., 1991.-367с.
10. Мещерин В.т. Листовая штамповка. Атлас схем. Учебное пособие для вузов. Изд 3-е, испр. и доп.-М.:Машиностроение, 1975.-227с.
11. Дурандин М.М., Шихов Н.А. Штампы для холодной штамповки мелких деталей. Альбом конструкций и схем.-М.:Машиностроение, 1978.-108с.
12. Фойгельман Г.А. Альбом конструкций универсальных штампов, блоков и узлов для холодной штамповки.-3-е изд., перераб.-М.:Машиностроение, 1980.-112с.
13. ГОСТ 18732-80…ГОСТ18738-80; ГОСТ 18740-80…ГОСТ 18748-80 Штампы листовой штамповки, детали и сборные единицы. Конструкция и размеры.-М.: Издательство стандартов, 1981.-512с. (№369)
14. ГОСТ 16715-71…ГОСТ 16722-71 Хвостовики для штампов листовой штамповки. Конструкция и размеры. Сборник.-М.:Издательство стандартов, 1971.-38с.(№200)
15. Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. Т.1.-М.:Машиностроение, 1980-728с.
16. Анурьев В.И....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу