*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Розробка цеху вільного кування заводу важкого машинобудування з річним випуском продукції 27000 т.

дипломные работы, машиностроение

Объем работы: 122+ чертежи

Год сдачи: 2005

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 531

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП 7
1 Загальна частина
1.1 Початкові дані 8
1.2 Призначення цеху 8
1.3 Виробнича програма цеху 8
2 Технологічна частина
2.1 Розробка технології виготовлення поковки «вал» 14
2.1.1 Аналіз патентно-інформаційних джерел 14
2.1.2 Аналіз варіантів виготовлення поковки «вал» 14
2.1.3 Аналіз технологічності деталі «вал» 20
2.1.4 Розробка креслення поковки «вал». Баланс металу 20
2.1.5 Розрахунок кількості переходів і розмірів по переходах.
Вибір ковальських операцій 24
2.1.6 Визначення зусиль кування 25
2.2 Розробка технології виготовлення поковки «плита» 25
2.2.1 Аналіз патентно-інформаційних джерел 25
2.2.2 Аналіз варіантів виготовлення поковки «плита» 27
2.2.3 Аналіз технологічності деталі «плита» 32
2.2.4 Розробка креслення поковки «плита». Баланс металу 32
2.2.5 Розрахунок кількості переходів і розмірів по переходах.
Вибір ковальських операцій 35
2.2.6 Визначення зусиль кування 37
2.3 Розробка технології виготовлення поковки «кільце» 37
2.3.1 Аналіз патентно-інформаційних джерел 37
2.3.2 Аналіз варіантів виготовлення поковки «кільце» 37
2.3.3 Аналіз технологічності деталі «кільце» 42
2.3.4 Розробка креслення поковки «кільце». Баланс металу 42
2.3.5 Розрахунок кількості переходів і розмірів по переходах.
Вибір ковальських операцій 45
2.3.6 Визначення зусиль кування 48
2.4 Розробка технології виготовлення поковки «гайка» 48
2.4.1 Аналіз патентно-інформаційних джерел 48
2.4.2 Аналіз варіантів виготовлення поковки «гайка» 50
2.3.3 Аналіз технологічності деталі «гайка» 53
2.3.4 Розробка креслення поковки «гайка». Баланс металу 53
2.4.5 Розрахунок кількості переходів і розмірів по переходах.
Вибір ковальських операцій 55
2.4.6 Визначення зусиль кування 57
3 Конструкторська частина
3.1 Проектування технологічного оснащення для
виготовлення поковки «вал» 58
3.2 Проектування технологічного оснащення для
виготовлення поковки «цапфа» 1
3.3 Проектування технологічного оснащення для
виготовлення поковки «кільце» 1
3.4 Проектування технологічного...
ВСТУП

Кування застосовують практично у всіх галузях промисловості, пов\'язаних з металообробкою, від сільхозмашинобудування і верстатоінструментальної промисловості до енергоатомного машинобудування, суднобудівельної про-мисловості і важкого машинобудування. Куванням виготовляють відповіда-льні і важко навантажені деталі сучасних крупних машин, таких як турбіни, прока-тні стани, судна, ковальсько-штампувальне устаткування, екскаватори і т.д. Практи-чно будь-яке металообробне підприємство має в своєму складі цех або ділянку кування. Як показує досвід, собівартість крупних одиничних поковок нижче, ніж штампувань.
До характерних особливостей кування відноситься підвищена витрата ме-талу на вироб і велика трудомісткість його виготовлення. Для кожної окремої поковки складається технологічний процес, в якому передбачаються якнайменші витрати металу і трудомісткість, високу якість виробу. Отже, розробка техноло-гічного процесу кування є одним з найважливіших моментів у процесі виготов-лення якісних деталей машин.
У спеціальній частині дипломного проекту розроблена нова технологія штампування цапфи, яка вирішує задачу, опрацьовування серцевини зливка, і підвищує якість продукції, що виготовляється. Це досягається шляхом викорис-тання зливка на дві поковки який білетують і протягують у вирізних бойках, а потім заготівки штампують у підкладному кільці.
Не менш важливим пунктом у виробництві виробів є витрата палива, елек-троенергії; раціональне використовування устаткування, площ цеху, і кількість працюючих в ньому.
ВИСНОВОК

У дипломному проекті був розроблений цех вільного кування з річним випуском продукції 27 000т. Устаткування в цеху розміщене і розраховане згідно необхідним но-рмам. Кількість устаткування є необхідною і достатньою для безперебійної роботи це-ху. Цех оснащений засобами автоматизації і механізації, що значно полегшує роботу і зменшує трудомісткість виготовлення поковок. У будівлі цеху вжиті заходи безпеки, що важливе при роботі персоналу. А також розрахована його економічна ефективність, рентабельність і конкурентоспроможність.
Для чотирьох деталей-представників був проведений аналіз технологічних варіантів кування поковок після чого вибрані найперспективніші технології. Були розроблені нові технології з урахуванням сучасних умов підвищення якості, зни-ження трудомісткості, енергоємності і собівартості, що підвищують їх конкурен-тоспроможність на ринку. Також в конструкторській частині був винесений ін-струмент, який використовується для кування поковок.
Для деталі вал була вибрана технологія із застосуванням вирізних бойків, та спеціального зливка. Даний спосіб дозволяє виключити операцію осідання, яка є найенергоємнішою. При куванні плити використовується спосіб, при якому та-кож виключається операція осадження за рахунок отримання високого коефіцієн-та розширення, зливок розрахований на дві поковки. Для кування гайки викорис-товують зливок на чотири поковки. Це дозволяє понизити відхід і підвищити якість поковок. Для деталі кільце була розроблена технологія із застосуванням зливка на дві різні поковки, що підвищує коефіцієнт виходу придатного металу і зменшує відхід.
У спеціальній частині дипломного проекту проведений аналіз технологічних ва-ріантів кування і розроблена перспективна технологія виготовлення деталі цапфа за допомогою використання вирізних бойків, та остаточним штампуванням у підкладно-му кільці зі зливка на дві заготівки. Дана технологія дозволяє понизити витрату металу, понизити трудомісткість виготовлення поковки, що в свою чергу...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу