*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Метою дипломного проекту є проектування ділянки холодного видавлювання цеху точного об\'ємного штампування ковальсько-механічного підприємства з річною програмою випуску 3500т., розробка технологічного процесу й штампового оснащення, що забезпечують зниження матеріальних витрат і підвищення продуктивності праці.

дипломные работы, машиностроение

Объем работы: 105+ чертежи

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 552

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ с.

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Призначення цеху. Характер продукції, що випускається
1.2 Актуальність розробки цеху
1.3 Режим роботи ділянки. Фонди часу
1.4 Виробнича програма

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

2.1 Технологія виготовлення деталі типу «Стрижень»
2.1.1 Патентно-інформаційний пошук
2.1.2 Аналіз технологічних варіантів
2.1.3 Розрахунок розмірів за технологічними переходами
2.1.4 Розкрій матеріалу
2.1.5 Розрахунок технологічних зусиль
2.1.6 Установлання типу і потужності утстаткування
2.1.7 Встановлення остаточного варіанту технологічного процесу
2.2 Технологія виготовлення деталі типу «Втулка»
2.2.1 Патентно-інформаційний пошук
2.2.2 Аналіз технологічних варіантів
2.2.3 визначення розмірів вихідної заготовки
2.2.4 Розрахунок розмірів за технологічними переходами
2.2.5 Розрахунок технологічних зусиль
2.2.6 Установлання типу і потужності утстаткування
2.2.7 Встановлення остаточного варіанту технологічного процесу
2.3 Спосіб та устаткування для різання
2.4 Термічна обробка
2.5 Підготовка поверхонь
3 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

3.1 Штамп для видавлювання деталі типу «Стрижень»
3.1.1 Виявлення типу і технологічної схеми штампа
3.1.2 Міцностні розрахунки деталей штампа
3.2 Штамп для видавлювання деталі типу «Стрижень»
3.2.1 Виявлення типу і технологічної схеми штампа
3.2.2 Міцностні розрахунки деталей штампа

4 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Технологічна частина
4.1 Розробка технологічного процесу виготовлення деталі „Стакан з
вісевим стрижнем”
4.1 Аналіз технологічності деталі
4.2 Патентно-інформаційний пошук
4.3 Аналіз технологічних варіантів виготовлення деталі
4.4 Розрахунок форми й розмірів заготовки і технологічних
Перехолів
4.5 Сортамент і вихідний стан матеріалу
4.6 Розкрій матеріалу
4.7 Спосіб та устаткування для різання
4.8 Структура обраного технологічного процесу
4.9 Визначення зусиль та інших силових параметрів
4.10 Установлення типу і потужності устаткування
4.11 Встановлення остаточного варіанту технологічного
процесу
4.12 Вибір...
ВСТУП

Розвиток обробки металів тиском і машинобудування в цілому вимагає вдосконалю-вання існуючих і створення нових технологічних процесів, що забезпечують підвищення про-дуктивності праці, зниження металоємності й енергоємності виробництва, поліпшення якості випускає продукції. Раціональне використання металу є одним з основних критеріїв високого технічного рівня конструкторських розробок і досконалості технологічних процесів виготов-лення машин і приладів.
До перспективних технологічних процесів ставиться холодне об\'ємне штампування, що з\'явилася в умовах різкого збільшення масового випуску спочатку щодо простих деталей типу кріпильних, а потім більше складних і відповідальних. Це відносно новий технологічний про-цес, що містить більші резерви економії, зв\'язані розробкою й впровадженням прогресивних маловідходних і ресурсосберегаючих способів виготовлення деталей, розробкою й експлуата-цією штампового оснащення й устаткування. Застосування процесів видавлювання замість рі-зання дозволяє максимально наблизити форму й розміри заготівель до параметрів готової де-талі. Завдяки цьому досягається значна економія металу (Кім збільшується до 98%), скорочу-ється, а іноді й повністю виключається наступна обробка різанням. Холодним видавлюванням можна одержувати порожні й суцільні заготівлі досить складної симетричної або асиметричної форми. Зовнішні й внутрішні поверхні деталей можуть мати циліндричну, багатогранну або зу-бчасту форму.
Деформація при холодному видавлюванні значно зміцнює метал, що можна використа-ти для заміни легованих сталей мало і середньо вуглецевими.
Високі вимоги до робочого інструмента, необхідність застосування точних по вазі й формі заготівель, високі питомі навантаження, що обмежують розміри одержуваних виробів, а також необхідність застосування спеціальних мастильних покриттів на заготівлях стриму-ють широке освоєння цих процесів у виробництві.
Загальною проблемою процесів холодного об\'ємного штампування є відсутність якісної спеціальна...
ВИСНОВКИ

В даному дипломному проекті була розроблена ділянка холодного об’ємного штампу-вання ковальсько-механічного підприємства з річним обсягом виробництва 3,5 тис. т. розроб-лена номенклатура з 25 деталей. З номенклатури було вибрано 3 деталі-представника «Стри-жень», «Втулка з буртом», «Стакан». Розраховано кількість обладнання.
У запропонованій пояснювальній записці були розглянуті різні технологічні процеси ви-готовлення заданих деталей, що дало підставу затверджувати, що виготовлення деталі найбіль-ше ефективно методами холодного об\'ємного штампування.
Також зроблені необхідні розрахунки по технологічних переходах штампування. В конс-трукторській частині були розроблені ескізи штампів для прийнятих технологічних процесів виготовлення «Стрижень», «Втулка з буртом», «Стакан», а також були проведені перевірочні розрахунки інструмента (на зминання, стискання, поздовжній вигин).
В спеціальній частині дипломного проекту була розроблена технологія виготовлення де-талі «Стакан» та штампове оснащення. Розроблені міри по охороні праці, та цивільній обороні.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу