*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС І ОСНАЩЕННЯ ОБ\'ЄМНОГО ШТАМПУВАННЯ ДЕТАЛІ «СІДЛО»

курсовые работы, машиностроение

Объем работы:

Год сдачи: 2006

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 803

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
ЗМІСТ

С.
ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1 Аналіз технологічності деталі
1.2 Патентно-інформаційний пошук
1.3 Аналіз технологічних варіантів виготовлення деталі

2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1 Розрахунок форми і розмірів поковки
2.2 Розробка структури технологічного процесу
2.3 Визначення зусилля та інших силових параметрів
2.4
Встановлення типу, потужності та габаритів технологічного обладнання
2.5 Встановлення допоміжних операцій і остаточного варіанту технологічного процесу
2.6 Вибір технологічних змащень. Спосіб нанесення й видалення змащень. Очищення поверхні
3 КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА
3.1 Виявлення типу й технологічної схеми штампів
3.2 Перевірні розрахунки деталей штампів
3.3 Розробка робочих креслень штампів. Опис конструкції й роботи штампів

4 МЕХАНІЗАЦІЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ХОШ

5 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

ДОДАТКИ
ВСУП
Обробка металів тиском займає важливе місце в технології машинобудування. У наш час конкурентоспроможність випускає продукції, залежить від її якості й собівартості. У зв\'язку із цим застосування технологічних процесів обробки тиском є актуальним і економічно виправданим.
На даному етапі розвитку науки і виробництва забезпечення конкурентоспроможності випускає продукції та підвищення її якості пов\'язане з розробкою й освоєнням нових ресурсозберігаючих технологічних процесів, що дозволяють знизити енерговитрати, витрата матеріалу, максимально наблизити форму й розміри вихідної заготівлі до форми й розмірів готової деталі. Розвиток технологій обробки тиском у заготівельному виробництві спрямовано на розширення номенклатури виробів за рахунок ускладнення їхньої форми. Основними завданнями в цьому напрямку є розробка й освоєння нових технологічних процесів точного штампування.
На сучасному етапі чітко позначилися основні напрямки в розвитку об\'ємного штампування:
• підвищення точності поковок за рахунок переведення їхнього виготовлення з молотів на гарячоштампувальні кривошипні преса, горизонтально-кувальні машини й спеціалізоване обладнання;
• застосування знекислювального нагрівання заготовок і їхнього калібрування;
• скорочення витрати металу за рахунок впровадження маловідходного і штампування, а також комбінованих способів штампування;
• збільшення продуктивності виробничого процесу за рахунок застосування засобів механізації й автоматизації.
В останні роки у вітчизняній та закордонній промисловості усе більше знаходять широке застосування технологічні процеси об’ємного штампування видавлюванням деталей зі сталі з підвищеними експлуатаційними властивостями. Гарячим об’ємним штампуванням можна виготовити деталі високої якості з обумовленими фізико-механічними властивостями. Область практичного застосування процесів гарячого об’ємного штампування з елементами видавлювання обмежена, оскільки в даному випадку виникають великі механічні та термічні...
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1. Ковка и штамповка. Справочник в 4-х томах./Ред.совет: Семенов Е.И и др.- М.: Машиностроение, 1986.-т.2 Горячая штамповка / Под редакцией Е.И.Семенова, 1986.592с.
2. Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х т/Ред. совет: Е.И. Семенов (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1987 - т.1. Материалы и нагрев. Оборудование. Ковка. / Под ред. Е.И. Семенова . 1987- 568 с.
3. Охрименко Я.М. Технология кузнечно-штамповочного производства. Учебник для вузов - М.: Машиностроение,1976.-560
4. Н.А.Туренко, Г.П.Савин Пути совершенствования и развития кузнечного производства Горьковского автозавода // Кузнечно-штамповочное производство №4, 1970. – С.44-45.
5. Смуров А. М., Васильев М. К., Шевченко Антипин А. С., Шуранов Н.П. Металлоэкономная горячая штамповка на универсальном оборудовании // Кузнечно-штамповочное производство. 1987. № 1. С. 28 – 29.
6. Девятов В.В. Малоотходная технология обработки металлов давлением. Учеб. пособие для машиностроительных техникумов. - М.: Машиностроением, 1973. - 496с.
7. Кузнецов А. В., Протопопов О. В., Блудов В. А., Коноплин А. А. Горячая штамповка стальных поковок в разъёмных матрицах: Обзор М.: НИИМаш, 1968. 80 с.
8. Кузнецов А. В., Левита Д. Я., Платонов А. Г.,Щегольков В. А., Клочков В. Т., Светличный М. Н., Атрошенко А. П., Шкуратов В. Н. Безоблойная штамповка корпусов судовой арматуры на быстроходном многоплунжерном прессе // Кузнечно-штамповочное производство. 1984. № 2. С. 4 – 5.
9. Б.М. Позднеев Применение полугорячей объемной штамповки // Кузнечно-штамповочное производство. – 1993. -№ 7. – с.2-4.
10. Цхондия А. Г., Тулянкин Ф. В., Васильковский В. П., Койрес В. И., Пылайкин П. А. Разработка процессов горячего комбинированного выдавливания // Кузнечно-штамповочное производство. 1980. № 11. С. 6–8.
11. Ильич В.Д., Мулин В.П. Полугорячее выдавливание // Технология обработки давлением. -М.:МииМаш,1971.- 72 с.
12. Ланской Е.Н., Позднеев Б.М. Совершенствование процессов полугорячей объемной штамповки: Обзор. М.: НИИМАШ,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу