*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Товароведение транспортных игрушек

дипломные работы, Товароведение

Объем работы: 94 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 762

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3

Розділ 1. Стан розвитку ринку іграшок в Україні 5
1.1. Стан та перспективи розвитку ринку іграшок в Україні 5
1.2. Класифікація транспортних іграшок 8
1.3. Екологічні властивості транспортних іграшок та їх безпека 14
1.4. Вимоги до якості, маркування, пакування транспортних іграшок 21
Розділ 2. Фактори формування споживних властивостей та якості транспортних іграшок 23
2.1 Характеристика споживних властивостей транспортних іграшок 23
2.2. Вплив сировини на формування якості та споживних властивостей 29
2.3. Вплив технології виробництва транспортних іграшок на формування якості та споживних властивостей 36
Розділ 3. Товарознавча оцінка ассортименту та якості за матеріалами ТОВ «Паритет-СМІК» та їх споживча оцінка 46
3.1. Товарознавча оцінка асортименту транспортних іграшок різних виробників на ринку України 46
3.2. Аналіз структури асортименту транспортних іграшок за матеріалами ТОВ «Паритет-СМІК» 52
3.3. Визначення показників якості за стандартом 56
3.4. Оцінка якості транспортних іграшок на ТОВ \"Паритет-Смік\" 60
3.5. Споживча оцінка якості транспортних іграшок, що реалізуються в ТОВ «Паритет-СМІК» 66
Розділ 4. Логістичні канали товароруху транспортних іграшок 70
4.1 Формування логістичних каналів товароруху транспортних іграшок ТОВ «Паритет-СМІК» 70
4.2. Аналіз ефективності політики розподілу ТОВ «Паритет-СМІК» 80
4.3. Шляхи підвищення ефективності товароруху транспортних іграшок 87

Висновки та пропозиції 92
Список використаних джерел 96
Додатки 99
Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре¬алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості товарів.
Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються. Важливе значення для торгівельного підприємства має продаж якісних товарів.
На українському ринку іграшок одним з лідерів попиту в споживачів є транспортні іграшки. Асортимент транспортних іграшок на ринку України досить широкий. Важливе значення серед покупців транспортних іграшок займають споживчі переваги щодо гігієнічності та нешкідливості. Значне місце при реалізації іграшок займає асортимент.
Метою даної дипломної роботи є дослідження асортименту, споживчих властивостей та безпечності транспортних іграшок в сучасних економічних умовах в Україні.
Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.
Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:
- дослідження стану та перспектив розвитку ринку іграшок в Україні;
- класифікації транспортних іграшок;
- вивчення екологічних властивостей транспортних іграшок та їх безпеки;
- визначення вимог до якості, маркування, пакування транспортних іграшок;
- характеристики споживних властивостей транспортних іграшок;
- визначення впливу сировини на формування якості та споживних властивостей;
- визначення впливу технології виробництва транспортних іграшок на
формування якості та споживних властивостей;
- проведення товарознавчої оцінки асортименту транспортних іграшок різних виробників на ринку України;
- аналізу структури...
Отже, за результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.
1. В Україні в 2008 році зросло виробництво іграшок на 12,2 млн. грн. порівняно з 2007 роком. В той же час імпорт іграшок зріс на – 22,45 млн. грн., а експорт зріс на 10 млн. грн.. Імпорт іграшок переважає над внутрішнім виробництвом. Так в 2007 та 2008 роках було вироблено іграшок відповідно на 230,3 млн. грн. та 242,5 млн. грн.., а імпорт іграшок в Україну склав 720,99 млн. грн.. та 743,44 млн. грн.. Ринок іграшок в Україні розвивається, при цьому розширюється асортимент при незначному зменшенні ціни.
2. Транспортні — це іграшки, що зображують той чи інший вид транспорту. За видом транспорту транспортні іграшки поділяються на: автомобілі легкові та вантажні, залізничний транспорт, космічний транспорт, літаки, автобуси та ін. Розрізняють транспортні іграшки: металеві; пластмасові; дерев\'яні; скляні; паперові і картонні; деревинно-волокнисті і з пап\'є-маше; гумові. За принципом дії або механізмом руху транспортні іграшки поділяються на: механічні; електромеханічні; електронні; аеродинамічні; гідравлічні; пневматичні; магнітні.
Екологічні властивості транспортних іграшок — рівень шкідливості, який вони здійснюють на оточуюче середовище при їх експлуатації. З метою безпеки дітей з транспортних іграшок не повинні виділятися летючі та розчинні речовини: мономери, пластифікатори, інгредієнти гуми, каучуку, латексу, продукти їх перетворень, метали, інші хімічні сполуки в кількостях та концентраціях вище допустимого рівня міграцій або допустимого рівня виділення. Конструкція, вага, розміри транспортних іграшок повинні відповідати морфофункціональним особливостям дітей тих вікових груп, для яких вони призначені. Іграшки повинні бути піддані приймальним, кваліфікаційним, приймально-здавальним, сертифікаційним випробуванням та на безпеку.
3. Споживні властивості транспортних іграшок можна класифікувати за такими показниками: показники призначення, показники надійності, показники...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу