*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Товарознавча експертиза та розподільча логістика пива безалкогольного (Товароведение пива безалкогольного)

дипломные работы, Товароведение

Объем работы: 96 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 3000 руб.

Просмотров: 944

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні та практичні засади експертизи якості пива 6
1.1. Роль і значення пива безалкогольного у харчуванні людини 6
1.2. Характеристики видів експертизи пива 10
1.3. Порядок проведення експертизи пива 15
1.4. Сучасний стан ринку пива в Україні 23
1.4.1. Формування та сучасний стан ринку пива в Україні 23
1.4.2. Класифікація та характеристика асортименту пива безалкогольного 27
1.4.3. Управління якістю пива безалкогольного під час виробництва та обігу 29
Розділ 2. Товарознавча експертиза пива безалкогольного 34
2.1. Організація, об\'єкти та методи дослідження 34
2.2. Товарознавча експертиза пива безалкогольного різних виробників 36
2.2.1. Експертиза органолептичних показників 36
2.2.2. Експертиза фізико-хімічних показників 38
2.2.3. Показники безпечності пива безалкогольного 39
2.3. Оформлення експертного висновку 41
Розділ 3. Визначення конкурентоспроможності пива безалкогольного різних виробників 43
3.1. Товарне досьє пива безалкогольного 43
3.2. Фактори та номенклатура показників, що визначають конкурентоспроможність пива безалкогольного 44
3.2. Фактори та номенклатура показників, що визначають конкурентоспроможність пива безалкогольного 44
3.3. Оцінка конкурентоспроможності пива безалкогольного 50
3.3.1. Визначення інтегрального показника відносної конкурентоспроможності 50
3.4. Напрямки підвищення конкурентоспроможності пива безалкогольного 55
Розділ 4. Організація розподільчої логістики пива безалкогольного 66
4.1. Дослідження конкурентного середовища ЗАТ «Оболонь» 66
4.2. Аналіз ефективності розподілу пива безалкогольного на підприємстві ЗАТ «Оболонь» 73
4.3. Шляхи вдосконалення політики розподілу пива безалкогольного на підприємстві ЗАТ «Оболонь» 81
Висновки та пропозиції 93
Список використаних джерел 98
Додатки 101
В даний час стрімко розвивається ринок пива безалкогольного. Логістична система підприємства забезпечує потрібний набір по¬слуг за максимально можливого зменшення асоційованих витрат, зумовлених виконанням логістичних операцій. Через це логістична політика розробляється з врахуванням двох факторів — бажаного рівня логістичного сервісу і мінімальної величини логістичних ви¬трат, а мета логістичного менеджменту полягає у встановленні балан¬су між цими двома складовими, вигідного як споживачу, так і генера¬тору матеріального потоку.
Головна ідея логістики — організація у рамках єдиного потокового процесу переміщення пива безалкогольного та інформації вздовж всього ланцюга від виробника до споживача. Принципи логістичного підходу вимага¬ють інтеграції матеріально-технічного забезпечення, виробництва, транспорту, збуту і передачі інформації про пересування товарно-ма¬теріальних цінностей у єдину систему, що повинно підвищити ефек¬тивність роботи у кожній із цих сфер і міжгалузеву ефективність.
Саме тому тема дипломної роботи “Товарознавча експертиза та розподільча логістика пива безалкогольного” є на даний час досить актуальною.
Метою даної дипломної роботи є проведення товарознавчої експертизи та дослідження стану розподільчої логістики пива безалкогольного особливих в сучасних економічних умовах в Україні.
Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:
- розглянути роль і значення пива безалкогольного у харчуванні людини;
- провести характеристику видів експертизи пива;
- розглянути порядок проведення експертизи пива;
- розглянути формування та сучасний стан ринку пива в Україні;
- розглянути класифікацію та характеристику асортименту пива безалкогольного;
- вивчити управління якістю пива безалкогольного під час виробництва та обігу;
- провести товарознавчу експертиза пива безалкогольного різних виробників;

- розглянути фактори та номенклатуру показників, що визначають конкурентоспроможність пива безалкогольного;
- провести оцінку...
За результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.
1. Експертиза — це дослідження будь-якого товару, яке вимагає спеціальних знань, з наданням мотивованого висновку. Види експертиз пива безалкогольного: ідентифікаційна; хімічна; технологічна; сертифікаційна; матеріалознавча; товарознавча; оціночна; екологічна. Правильна організація проведення експертизи пива має велике значення для отримання достовірних і об\'єктивних її результатів. При плануванні проведення товарної експертизи визначають три етапи: підготовчий, основний, заключний.
2. В даний на пивному ринку України стабілізуються темпи зростання виробництва і споживання. До 70% загальних продажів здійснюють чотири основні виробники пива — групи ВВН, “Оболонь”, “Сармат” і “Сан Інтербрю”. В 2008 році виробництво пива в Україні зросло в порівнянні з 2007 на 11 млн. дал (8,03%), експорт пива зріс на 1,7 млн. дал (18,68%), а імпорт зріс на 0,3 млн. дал (13,64%).
Асортимент безалкогольного пива дуже різноманітний. Особливо багато випускається світлих сортів пива, кожен сорт характеризується визначеним ароматом, смаком, кольором, масовою часткою сухих речовин. В Україні переважає виробництво світлого пива, в 2007 та 2008 роках відповідно 57% та 55,6%.Питома вага безалкогольного пива в Україні досить мала, в 2007 та 2008 роках відповідно 1,62% та 1,85%.
3. Якість пива безалкогольного формується під час виробництва та обігу. Процес приготування безалкогольного пива складається з етапів: виробництво солоду; приготування пивного сусла; зброджування сусла пивними дріжджами; дозрівання пива; зменшення міцності; фільтрація та розлив готового напою у пляшки; контроль якості готової продукції. Пиво повинне зберігатися при температурі не нижче 2 °С і не вище 12 °С. Управління якістю пива безалкогольного також потрібно здійснювати під час товароруху та торгівлі.
4. Об’єктом дослідження у роботі були зразки пива безалкогольного, торгової марки „Оболонь” (м. Київ) у порівнянні з безалкогольним...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу