*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вірування та звичаї східних слов\'ян

курсовые работы, история

Объем работы: 25 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 2554

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СХІДНІ СЛОВ\'ЯНИ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
1.1 Історія походження східних слов’ян
1.2 Матеріальна і духовна культура східних слов'ян
РОЗДІЛ 2 РЕЛІГІЯ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН
2.1 Загальні риси релігійних вірувань східних слов’ян
2.2 Етапи розвитку слов’янського язичества
2.3 Служителі язичницьких богів
РОЗДІЛ 3 ЗВИЧАЇ І ОБРЯДИ СХІДНИХ СЛОВ'ЯН
3.1 Звичаї східних слов'ян
3.2 Фундаментальні дослідження історика Д.К. Зеленіна про народну віру східних слов'ян
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Актуальність теми дослідження. У сучасній історіографії предметом дослідження стають не тільки процеси розвитку суспільства, його структура та економіка, але й духовний стан українського народу, його історіософське осмислення. У цьому плані все більшого значення набуває вивчення релігійних переконань, вірувань окремого індивіда, з його особливим сприйняттям світу, життя, смерті. Це відкриває перспективу глибшого осягнення місця духовної парадигми української нації у загальній родині індоєвропейських народів.
Мета курсової роботи полягає у розгляді язичницьких вірувань та звичаїв східних слов‘ян.
Для реалізації мети курсової роботи необхідно розв’язати такі завдання:
 розглянути розвиток східнослов’янського культу;
 охарактеризувати вірування східних слов’ян;
 розкрити систему організації язичницьких звичаїв і обрядності.
Об’єктом курсової роботи є східнослов’янське язичництво, тобто релігійні уявлення, вірування та обряди, які сформувалися у рамках східнослов’янської етнічної спільноти у дохристиянську добу.
Предметом курсової роботи є космологічні уявлення східних слов’ян ІХ–ХIII ст. про вірування та звичаї.
Методологічна основа курсової роботи ґрунтується на принципах об’єктивності та світоглядного плюралізму. При розв’язанні поставлених у дослідженні проблем було використано історико-порівняльний та проблемно-хронологічний методи наукового аналізу, а також метод інтерпретаційного синтезу. Використовуючи проблемно-хронологічний метод, автор розглянув структуру східнослов’янських язичницьких вірувань, розкрив трансформацію їх під впливом християнських канонів, а також процес виникнення на цьому ґрунті двовір’я. Варто відзначити метод інтерпретаційного синтезу, який відбився у з’ясуванні внутрішнього змістовного заповнення символів та категорій язичницької свідомості східних слов’ян IX-XIII ст.
Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. Теоретичне значення курсового дослідження полягає в тому, що отримані автором результати...
Духовна культура східних слов\'ян на ранніх етапах історії існувала у формах язичницької релігії і міфологічної свідомості. З X століття затверджується православний тип релігійних вірувань і інститутів.
Стародавні слов\'яни були язичниками, вірили в багатьох богів і духів. Відомо, що в період, що безпосередньо передував хрещенню Русі, в пантеон богів входили Перун - бог грози і блискавки, покровитель княжої дружини; Сварог - бог неба, Сонця, небесного вогню і чоловічого начала, сини його: Сварожич, Дажбог, бог земного вогню, і Велес (Волос), бог багатства і покровитель худоби; богиня Макош - можливо богиня землі і жіночого початку в природі і ряд інших. З духів природи об\'єктами поклоніння були мавки, берегині, лісовики, водяні і тому подібне. Давньослов’янське язичество в даний час, на жаль, ще погано вивчене, оскільки про нього збереглося мало надійних відомостей [10,c.360].

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу