*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Експортні операції в системі зовнішньоекономічної діяльності

дипломные работы, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы: 75 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 884

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЕКСПОРТНІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ ЗЕД ДЕРЖАВИ
1.1 Сутність, організація та законодавча основа здійснення експортних операцій в
Україні
1.2 Розвиток експорту зернових культур в України
1.3 Методика оцінки ефективності експортних операцій
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕРНОВОЇ КОМПАНИИ «АГРОСТАНДАРТ» ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз та оцінка ефективності організації експорту
2.3 Розробка заходів щодо підвищення ефективності експортних операцій на підприємстві
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТОК А
ДОДАТОК Б
Актуальність теми. Забезпечення стабільного економічного розвитку національних товаровиробників, як основи поглиблення інтеграційних процесів в економіці України, вимагає від держави збалансованості ринкового середовища, а від виробників – підвищення ефективності виробництва і збуту продукції. Створення й функціонування ефективно діючого ринку зерна в умовах глобалізації слід розглядати в контексті розвитку зовнішньоекономічної діяльності, оскільки вона стає найважливішою складовою частиною світогосподарських зв\'язків країни [29,c.187].Для досягнення зазначеної мети в дипломної поставлені такі завдання:
 розкрити діалектику понять “зовнішньоекономічна діяльність” і “зовнішньо¬еконо¬мічні зв\'язки”;
 уточнити концептуальні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна;
 розкрити сутність, організація та законодавча основа здійснення експортних операцій в Україні
 запропонувати методичні підходи до оцінки ефективності експортних операцій на ринку зерна;
 удосконалити методику розрахунку ефективності зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна;
 проаналізувати діяльність зернової компанії «Агростандарт» та шляхи підвищення ефективності експортних операцій
 обґрунтувати систему заходів щодо підвищення ефективності експортних операцій на підприємстві.
Об\'єктом дослідження є діяльність зернової компанії «Агростандарт».
Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні аспекти розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб\'єктів ринку зерна.
Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дипломної роботи є фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з проблем формування ринку зерна й розвитку зовнішньоекономічної діяльності його суб\'єктів.
Дослідження проводилося з використанням різноманітних наукових методів. В його основу було покладено системний і ситуаційний підходи. Для вирішення окре¬мих завдань використовувалися: метод порівняльного аналізу – при...
Проаналізувавши статистичні дані, ми бачимо, що в цілому баланс зовнішньої торгівлі України за 2000-2008 рік позитивний, тобто експорт країни за визначений період перевищує імпорт. Експорт також зростає більшими темпами, ніж імпорт.
Головним аспектом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ Агростандарт є експорт продукції. Найбільша питому вагу в експорті ТОВ Агростандарт займають три види продукції: пшениця, ячмінь і кукурудза. Більшість продукції розглянутих найменувань реалізується за межи України. Динаміка експорту тісно пов\'язана з закупівлею продукції.
У сфері діяльності торгівлі зерновими і масленичными культурами компанія ТОВ «Агростандарт» має довготривалі договори з міжнародними трейдерами, квоти на терміналах Херсонського торгового порту і стійкі зв\'язки з виробниками. У сезоні 2008-2009 об\'єм реалізації планується в об\'ємі 85 тис. тонн, в порівнянні з 48 тис. в 2007-2008.
Із-за сезонності роботи компанії, основний оборот доводиться на 3-4 квартали календарного року. Валовий дохід в 2008 році склав 110 319,9 тис. грн, що на 56% більше в порівнянні з 2007 і на 75% - з 2006 роком.
Організацією експортних операцій на ТОВ «Агростандарт» займається відділ зовнішньоекономічних зв\'язків, що виконує усі функції, пов\'язані з експортом продукції.
Найбільше часто застосовувані на ТОВ «Агростандарт» – FOB, CIF, EXW, CPT. Основна частина експортованої продукції поставляється через Херсонський морський торговий порт і Садовський морський торговий порт.
Для розрахунків використовується спеціалізований експортний банк - Перший Український Міжнародний Банк. Розрахунки з контрагентами ТОВ «Агростандарт» робить за допомогою таких форм розрахунків, як акредитив, банківська гарантія і по факту постачання. Формування цін на експортну продукцію відбуваються з орієнтацією на світовий рівень, але з урахуванням того, що держава регламентує ціни на зернові культури, публікуючи індикативні ціни. ТОВ «Агростандарт» використовує комбінацію різних концепцій маркетингу з упором...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу