*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Мотивація в філософії

курсовые работы, Филология

Объем работы: 43 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 463

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
1. Суть і еволюція поняття мотивація 10
2. Аксіома: Мотивація Породжує Мотивацію 11
3. Матеріально-виробнича сфера суспільства 12
4. Сучасні теорії мотивації 14
5. Основні тенденції зміни поглядів на мотивацію праці в XXI столітті 16
6. Основні функції менеджменту: мотивація персоналу (з позиції змістовних теорій) 32
7. Мотивація персоналу з позиції процесуальних теорій 39
ВИСНОВОК 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 43
Актуальність теми дослідження. Трудова мотивація - системна категорія, що постійно знаходиться у сфері інтересів суспільних наук, на межах соціальної філософії, етики, культурології, соціальної антропології, соціальної психології, релігіоведенья і соціології. Найбільш загальні проблеми трудової мотивації вивчає соціальна філософія. Етика у фокус уваги поміщає працьовитість як чесноту. Культурологія і релігіоведенья аналізують різні культури з погляду того, як в них розуміється і оцінюється трудова діяльність людини. У соціальній психології і соціології трудова мотивація є предметом емпіричних досліджень, орієнтованих на розкриття її закономірностей. Проблема трудової мотивації залишається актуальною завжди, незалежно від того, на якому ступені технічного прогресу і економічного розвитку знаходиться суспільство. Актуальність цієї проблеми обумовлена тим, що трудова діяльність є фундаментальна умова існування будь-якого суспільства. Відношення до праці в істотній мірі визначає успіх або неуспіх суспільства в його просуванні по шляху економічного і соціального прогресу [29,c.23]. Об\'єкт нашого дослідження – формування системи трудової мотивації.
Предметом нашого дослідження є специфіка трудової мотивації в суспільних системах різного типу.
Цілі і завдання дослідження.
Головна мета дослідження - дати цілісний аналіз феномена трудової мотивації з позицій соціальної філософії.
В рамках даної мети вирішуються наступні завдання дослідження:
– розкриття змісту категорії праці з позицій соціальної філософії;
– розгляд співвідношення соціального і природного почав в трудовій діяльності;
– виявлення основних структурних елементів мотивації трудової діяльності;
– класифікація мотивів трудової діяльності;
– аналіз специфіки трудової мотивації в традиційному і модернізованому суспільствах;
– дослідження особливостей трудової мотивації в сучасному суспільстві і тенденцій її розвитку.
Методологічна і теоретична основа дослідження: Ми виходимо з того, що явища...
У сучасному менеджменті всього більшого значення набувають мотиваційні аспекти. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу мотивації - це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну результативність і прибутковість діяльності підприємства [21,c.23].
Гіпотеза. Особливістю управління персоналом при переході до ринку є зростаюча роль особи працівника. Відповідно і міняється співвідношення стимулів і потреб, на які може спертися система стимулювання. Для мотивації співробітників компанії сьогодні використовують як фінансові, так і нефінансові методи винагороди. Тим часом, певної картини про співвідношення окремих аспектів мотиваційної сфери співробітників сьогодні і найбільш ефективних методів управління ними ні теорія менеджменту, ні практика управління персоналом не дає [16,c.13-17].

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу