*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1391

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
ЗМІСТ 2
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ПІДПРІЄМСТВА 6
1.1 Поняття і сутнісна характеристика система контролінгу 6
1.2 Інструментарій контролінгу підприємства 9
1.3 Механізм впровадження системи контролінгу на підприємстві 11
РОЗДІЛ 2 АНАЛІТІЧНА ОЦІНКА ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРІЄМСТВІ 14
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Транспортник» 14
2.2 Планування собівартості продукції за системою «Контролінг» 17
РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 21
3.1 Визначення пріоритетних напрямів розвитку підприємства 21
3.2 Прогнозування собівартості пріоритетного виробу 23
3.3 Звідний розрахунок прогнозованої собівартості виробу 28
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
Додатки…………………………………………………………………………34
Актуальність теми. Найбільш актуальним завданням сьогодні для окремо узятого підприємства, що працює в сучасних умовах господарювання, є створення теоретичної бази і заснованого на ній інструментарію, які допомогли б модернізувати організаційну і інформаційну структуру підприємства так, щоб вирішувалися базові проблеми його розвитку, що зумовлюють стабільні успіхи не тільки в сьогоденні, але і в майбутньому. Як такий інструмент пропонується використовувати досягнення контролінгу, його методи, інструменти, принципи. Одним з найбільш важливих напрямів зростання ефективності роботи підприємства є вдосконалення системи менеджменту за допомогою створення системи контролінгу як функціонально відособленого напряму економічної роботи на підприємстві, пов\'язане з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції в менеджменті для ухвалення оперативних і стратегічних управлінських рішень [21,c.12].
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Організація контролінгу на підприємстві».
Актуальність необхідності створення методів і інструментів внутрішньофірмового оперативного контролінгу, практична значущість визначили мету і завдання курсової роботи.
Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань управлінням витратами і прибутком і придбання практичних навиків планування витрат на виготовлення продукції на основі використання прогресивного методу, яким є контроллинг.
Реалізація сформульованої мети забезпечується виконанням наступних завдань:
 розглянути систему контролінгу на підпріємстві;
 проаналізувати систему контролінгу на підпріємстві ВАТ «Транспортник»;
 визначити пріоритетні напрями розвитку підприємства.
Предмет курсової роботи є дослідження економічних відносин, які виникають у процесі інформаційного забезпечення системи екоменеджменту на рівні підприємства.
Об\'єктом курсової роботи є аналітічна оцінка підходу до організації системи контролінгу на підпріємстві ВАТ «Транспортник».
Теоретична і...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу