*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Організація кредитування підприємницької діяльності

курсовые работы, банковское дело

Объем работы: 55 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 700

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 5
1.1. Поняття та ознаки кредиту 5
1.2. Об’єкти та суб’єкти кредиту 9
1.3. Форми, види та функції кредиту 11
1.4. Правові основи регулювання банківського кредитування 17
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 20
2.1. Характеристика діяльності Херсонського філіалу \"Укрпромбанк\" 20
2.2. Оцінка основних фінансових і економічних показників діяльності Херсонська філія КБ \"Укрпромбанк\" 22
2.3. Основні умови і параметри кредитування юридичних осіб в ЗАТ КБ \"Укрпромбанк\" 27
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАДАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ 31
3.1. Документація 31
3.2. Розробка графіка по заборгованості 35
3.3. Визначення показників кредитного забезпечення 38
РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА КРИЗА. ШЛЯХИ ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 41
ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
Додаток А 48
Додаток Б 52
Додаток В 54
Додаток Г 55
Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах скорочення джерел отримання доходу кредитна політика українських банків зазнає істотні зміни. Значення кредитної політики у українських банків різко зросло за останні роки. Питання забезпечення позик, умови надання ресурсів, механізми управління ризиками погіршення фінансового стану банків стали актуальними. У розвитку нових концепцій кредитування і розповсюдження нових моделей операцій українські банки використовують досвід банків країн з розвиненою ринковою економікою у сфері кредитних операцій і інвестицій. На сучасному етапі розвитку для вітчизняних банків, окрім адаптації зарубіжних форм кредитування, актуальним представляється вивчення нових сфер додатку позикового капіталу, адаптація різних західних підходів в розподілі кредитних рисок, диверсифікації кредитного портфеля [18,c.14].
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Організація кредитування підприємницької діяльності».
Мета дослідження полягає у визначенні перспектив кредитування суб\'єктів ринку підприємницької діяльності.
В ході дослідження належить вирішити наступні завдання:
 на основі аналізу впливу розвитку банківської системи в України на банківське кредитування і кредитну політику банків оцінити можливість кредитування банками підприємницької діяльності;
 виявити основні причини, що перешкоджають розвитку кредитування банками підприємницької діяльності;
 обґрунтування оптимальних форм і механізмів кредитування підприємництва в перехідній економіці.
Об\'єктом дослідження є банківський кредит, як основна категорія ринкової економіки, що робить прямий вплив на економічні процеси і економічний розвиток країни.
Предметом справжнього дослідження є власне відносини між кредитором (банком) і позичальником з приводу надання банківського кредиту, способи організації кредитування в банці, а також методи аналізу кредитоспроможності позичальника на прикладі Херсонської філії КБ \"Укрпромбанк\".
У основу...
Дослідження проведене в курсової роботі показало, що на сучасному етапі розвитку економічних відносин багато уваги кредитуванню, зокрема, умовам та методам надання позичок приділяють як науковці так і практики. У курсовій роботі економічний зміст кредитування показаний як складний і багатогранний процес з його принципами, умовами та методами. Визначено, що на сучасному етапі в теорії та практиці кредитних відносин в Україні науковий підхід до кредиту як до економічної категорії ще належно не застосовується. Нехтування об\'єктивними законами кредиту, який є економічними відносинами, з приводу зворотного руху позиченої вартості, а не позиченою вартістю, тобто позичкою, призводить до негативних наслідків у реалізації зазначених відносин на практиці. Це виражається у формі численних недоліків в організації кредитування клієнтів вітчизняними банками. Зазначені недоліки пов\'язані з браком знань про об\'єктивні закони існування кредиту. Із цієї причини чітко не визначено принципи організації банківського кредитування та поняття кредитоспроможності. Виходячи з цього, надано тлумачення та обґрунтування основним економічним поняттям, зокрема кредиту та принципам кредитування, на яких побудований процес кредитування [17,c.12].

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу