*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Основні напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Херсонський завод карданних валів

дипломные работы, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы: 58 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 1122

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заказать работу
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8
1.1. Сутність, принципи та види ЗЕД 8
1.2. Механізм регулювання ЗЕД 13
1.3. Методи оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності 21
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД КАРДАННИХ ВАЛІВ» 29
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 29
2.2. Аналіз та оцінка ефективності ЗЕД за допомогою ПЕОМ 33
2.3. Основні напрями підвищення ефективності ЗЕД 39
ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 46
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
ДОДАТОК А 54
Додаток Б 56
Додаток В 57
Додаток Г 58
Актуальність теми дослідження. Світовий досвід демонструє наявність стійкого зв\'язку між динамікою макроекономічних показників країн і розвитком їх зовнішньоекономічних контактів. Доведено, що країни із закритою економікою розвиваються набагато повільніше, ніж держави з відкритою економікою. Для України зовнішньоекономічні відносини також виступають важливим чинником забезпечення економічного зростання. Масована лібералізація в першій половині 90-х рр. привела до того, що рівень відвертості української економіки перевищив аналогічні досягнення сусідів з ближнього зарубіжжя, і навіть, як вважають українські дослідники, носить надмірний характер [13,c.9].
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема дипломної роботи «Основні напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Херсонський завод карданних валів».
Актуальність проблеми вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах ринкових перетворень в Україні, її безперечна теоретична і практична значущість і недостатній ступінь розробленості у вітчизняній економічній літературі визначили вибір теми дослідження, постановку його мети і завдань.
Мета дослідження - на основі вивчення природи і специфіки механізму зовнішньоекономічної діяльності, вміст різних етапів його трансформації в Україні виявити сучасні суперечності і обґрунтувати перспективні напрями вдосконалення механізму ВЕД вітчизняних підприємств в умовах ринкових перетворень.
Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення наступних завдань:
 уточнити категоріальний ряд проблеми, розкрити зміст категорії «зовнішньоекономічна діяльність», виділити її основні мотиви і чинники;
 охарактеризувати природу, специфіку і зміст блоків механізму зовнішньоекономічної діяльності;
 виділити і змістовно описати етапи трансформації зовнішньоекономічної діяльності в умовах командно-адміністративної і перехідної економіки;
 виявити ключові проблеми і суперечності...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу