*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Права людини сутність, нормативна форма і структура правового статусу

курсовые работы, право

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1958

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРАВА ЛЮДИНИ: КОНЦЕПЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК
1.1 Історія виникнення та розвитку прав людини
1.2 Поняття і класифікація конституційних прав і свобод прав людини
1.3 Міжнародні стандарти в галузі прав людини
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
2.1 Основи правового статусу людини і громадянина
2.2 Системні основи закріплення правового статусу людини в Конституції України
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯПРАВ ЛЮДИНИ
3.1 Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини
3.2 Міжнародний захист прав людини
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Актуальність обраної теми курсової обумовлена тим, що питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Права людини сутність, нормативна форма і структура правового статусу».
Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання [8,c.15].
Мета курсової роботи є дослідження прав людини, а також концепцію становлення і розвитку нормативних форм правового статусу.
Вказана мета курсової роботи визначає коло конкретних задач, що мають бути розв’язані:
 розкрити джерела та теоретичні засади ідеї прав людини в різні історичні епохи;
 відтворити структуру становлення ідеї прав людини як системного явища, що складається з ідей свободи, рівності, справедливості;
 показати поліваріативність концепцій прав людини у вітчизняній політико-правовій думці;
 показати взаємозв’язок між ідеєю прав людини та її практичним втіленням на різних етапах українського державотворення.
Об`єктом курсової роботи є конституційні права людини і громадянина.
Предметом курсової роботи є конституційні права людини і громадянина в Україні, розвиток їх конституційно-правового регулювання.
Практичне значення полягає в тому, що вони, мають певний позитивний вплив на формування правосвідомості українського народу, заснованої на повазі до свого минулого та спрямованої на подальший розвиток ідеї прав людини; по-друге, поглиблюють знання про права людини, відповідну ідейно-теоретичну спадщину, сприятимуть вирішенню сучасних практичних питань українського державотворення.
Методи дослідження складає...
Ядром, системоутворюючим елементом правового ста¬тусу людини і громадянина є права, свободи і обов\'язки людини і громадянина. В правах, свободах і обов\'язках не лише фіксуються стандарти поведінки, які вважаються обов\'язковими, корисними, доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства, але й розкриваються основні принципи взаємовідносин держави і особи [9,c.7].
Отже, підбиваючи підсумки результатів здійсненого дослідження, можемо зробити такі узагальнення. По-перше, системність закріплення правового статусу людини в Конституції України має розглядатися принаймні в двох основних аспектах: а) як взаємозв’язок та взаємодоповнюваність окремих складових елементів правового статусу людини (громадянство, правосуб’єктність, права й свободи людини й громадянина, конституційні обов’язки); б) як зв’язок на рівні субелементів тих чи інших інститутів. У цьому сенсі ми отримуємо змогу дослідити правовий статус людини з точки зору його відображення та закріплення в Конституції України як складну сукупність інститутів і взаємозв’язків, що забезпечують реалізацію проголошеного Конституцією курсу на визнання людини найвищою соціальною цінністю [7,c.12]. По-друге, важливими категоріями, що дають можливість систематизувати права й свободи людини, як вони відображені в Конституції, є категорії «людської гідності» та «безпеки». В результаті чого представлені в Конституції права і свободи людини можна структурувати та визначити як засоби забезпечення цих конституційних цінностей у стосунках між окремими людьми, а також в їхніх відносинах із державою. По-третє, подальше дослідження системних основ закріплення правового статусу людини в Україні має вирішальне значення для процесу забезпечення прав людини в Україні та реалізації Конституції держави, оскільки обидва вони мають системний характер і завжди торкаються не просто тих чи інших прав або інститутів, а й загального розвитку України як демократичної, соціальної, правової держави [7,c. 15-14].

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу