*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНИХ РИНКАХ

курсовые работы, внешнеэкономическая деятельность (вЭд)

Объем работы: 56 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 859

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1 Виникнення і розвиток транснаціональних корпорацій, їх основні типи
1.2 Організаційні структури сучасних ТНК
1.3 Стратегії ТНК в умовах глобальної економіки
РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК
2.1 Організаційно-економічна характеристика транснаціональної компанії «Вімм-Білль-Данн»
2.2 Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища транснаціональної компанії «Вімм-Білль-Данн»
2.3 Розробка перспективної стратегії транснаціональної компанії
«Вімм- Білль-Данн»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Актуальність теми дослідження визначається тим, що в сучасних умовах основною рушійною силою глобалізації стали транснаціональні корпорації. Сучасні ТНК на додаток до існуючого міжнародного обміну товарами і послугами створили міжнародне виробництво і фінансову сферу, способствовав перетворенню в основному локальних (межстранових, регіональних) міжнародних економічних відносин на глобальних. Через свою транснаціональну структуру вони можуть отримувати вигоду з міжнародних відмінностей в діловому циклі, економічній політиці, рівні податків і митних зборів, темпах інфляції, ставках заробітної плати, продуктивності, номенклатурі попиту і так далі [7].
Завдяки цьому ТНК перетворилися на головну силу ринкового виробництва і міжнародного розподілу праці, в домінуючий чинник світової економіки і міжнародних економічних відносин. Прямі іноземні інвестиції ТНК грають в даний час найважливішу роль в з\'єднанні національних економік і створенні інтернаціональної виробничої системи – виробничого ядра глобалізуемої світової економіки. Використовуючи сучасні системи управління і інформаційні комунікації, багато хто з ТНК зміг розробити і розповсюдити на низку країн, регіонів і навіть на весь світ достатньо ефективні конкурентні стратегії і придбали постійно зростаючий вплив на міжнародні і міждержавні відносини. Концентрація людських здібностей, управлінського і науково-технічного знання і досвіду, а також міжнародна (глобальна) організація їх менеджменту дозволяють ТНК грати провідну роль в інтернаціоналізації виробництва [8].
Метою даної роботи є аналіз умов виникнення і розвитку сучасних транснаціональних корпорацій, їх організаційних структур, механізмів функціонування і специфіки управління.
Дана мета зумовила постановку і вирішення наступних завдань:
- розгляд умов виникнення і розвитку ТНК, їх основних типів;
- аналіз організаційних структур ТНК;
- дослідження механізму функціонування ТНК і що досягаються ними економічних переваг;
- проаналізувати зовнішнє і...
У дослідженні зроблене теоретичне узагальнення розвитку перспективної стратегії для ТНК в умовах глобалізації, а також комплексне вирішення задачі щодо формування відносин стратегічного партнерства між світовими ТНК та українськими компаніями. Результати дослідження дають можливість зробити наступні висновки та пропозиції.
Транснаціональні корпорації сьогодні перетворилися на домінуючий чинник розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин. Вивчення питань виникнення і розвитку транснаціональних корпорацій, їх організаційних структур, механізму діяльності і специфіки міжнародного менеджменту ТНК підтверджує, що існують важливі джерела ефективної діяльності ТНК (в порівнянні з чисто національними компаніями). До них слід віднести не тільки можливості оптимального розташування своїх підприємств в різних країнах з урахуванням економічних, політичних, соціальних, правових особливостей, але і переваги раціональних, постійно удосконалюють організаційних структур, внутрішньофірмових відносин, міжфірмових стратегічних альянсів, а також передовий рівень менеджменту [7].
ТНК розрізняються по типах організації їх діяльності і по галузях виробництва, в яких вони функціонують. Очевидні тенденції підвищення ступеня залученості ТНК в сферу послуг і технологічно інтенсивне виробництво. До теперішнього часу склалися деякі типові організаційні структури сучасних ТНК, що включають дочірні компанії, асоційовані компанії, зарубіжні відділення. В більшості випадків структури ТНК будуються або за регіональним (страновому) принципом, або за товарним (продуктному) принципом. По своїй соціально-економічній організації більшість ТНК, перш за все американських, є групи підприємств холдингового типу [2].
Механізм функціонування сучасних ТНК заснований на тому, що всі елементи їх багатонаціональної і транснаціональної структури функціонують як єдиний узгоджений механізм відповідно до стратегії головної компанії. ТНК отримують колосальні економічні переваги, що виникають...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу