*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1395

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТЬ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ
1.1 Суть і причини виникнення кризових ситуацій
1.2 Поняття та основні елементи антикризового фінансового управління
1.3 Менеджер в кризових ситуаціях
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ДІАГНОСТИК КРИЗИ І РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРОТА НА ПРИКЛАДІ АПТЕКИ \"МЕД-СЕРВИС\"
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз існуючого стану, що привів до кризового становища аптеку «МЕД-СЕРВИС»
2.3 Шляхи виходу аптеки «МЕД-СЕРВИС» з кризової ситуації
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ТА ВИХОДУ З КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ АПТЕКИ \"МЕД-СЕРВИС\"
3.1 Напрями антикризового управління аптеки «МЕД-СЕРВИС»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Трансформаційний період вітчизняної економіки характеризується виникненням кризових явищ, що обумовлюються спадом виробництва, недосконалістю законодавчої бази і відсутністю у вітчизняних менеджерів досвіду управління економічними об\'єктами в ринковій економіці. В умовах загального економічного спаду, у кризовому стані опинилися більшість господарчих суб\'єктів, а саме підприємства і організації окремих галузей і секторів економіки, особливо, матеріального виробництва, найбільш чутливого до зміни фаз економічного циклу є актуальним дослідженням.
Виживання підприємств в умовах ринкових відносин є стратегічно важливим як для конкретних регіонів, так і для всієї країни. У зв\'язку з цим виникає гостра необхідність управління кризовими підприємствами, а саме підприємствами, що мають проблеми неплатоспроможності за таких чинників як недолік фінансових ресурсів, зростання боргів, падіння рівня виробничого потенціалу. Це обумовлює наявність великої кількості технічно відсталих, неконкурентоспроможних і неплатоспроможних підприємств, яким загрожує банкрутство [12,c.31].
Важливою особливістю адаптації підприємств у кризових умовах є попередження змін у зовнішнім оточенні шляхом зміни власного стилю поведінки. Це потребує формування моделі стратегічного управління на основі “слабких сигналів”, що генерує завчасні, цілеспрямовані попереджувальні дії, які забезпечують здатність до самозбереження, гнучкість, орієнтацію на майбутні зміни, готовність до здійснення діяльності в умовах невизначеності, формування антикризового потенціалу, стійкого до раптових змін і здатного вчасно ідентифікувати можливі погрози, діагностувати ранні ознаки кризових процесів і протистояти їхньому розвитку.
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Управління підприємством у кризових ситуаціях».
Метою даної роботи є синтез механізмів антикризового управління підприємством, що дозволяють підвищити живучість та ефективність функціонування підприємств в умовах...
Криза – це об’єктивне явище в соціально-економічній системі і в основі її функціонування та розвитку лежить керована діяльність людини. Бажання ефективно управляти економічною системою може виражатися в прагненні розширювати сферу управління, тобто знижувати частку некерованих процесів. І в певній мірі це вдається. Можна допустити, що в майбутньому людина взагалі виключить кризи в розвитку соціально-економічних систем, а сьогоднішні кризи тільки характеризують рівень розвитку людини, недолік знань, недосконалість управління та інше [20,c.12]. Отже, в результаті дослідження основних показників діяльності аптеки «МЕД-СЕРВИС», можна зробити висновок, що аптека «МЕД-СЕРВИС» знаходиться в скрутному становищі і для того, щоб подолати кризову ситуацію необхідно приймати конкретні рішення. Для того, щоб вийти із кризового становища з мінімальними втратами, необхідні висококваліфіковані спеціалісти з кризового управління. І якщо антикризова програма буде правильно розроблена, то в результаті її впровадження повинні відбутися зміни в діяльності аптеки. Після завершення антикризової програми аптека повинен зміцнити свої позиції на ринку, а також почне завоювати нові ринки, тобто розширювати ринки збуту своїх послуг.
Проте цього замало тому, що в майбутньому криза може знову наступити. І для того, щоб в майбутньому підприємство не зазнавало кризових ситуацій потрібно розробити і запровадити антикризову програму для передбачення криз.
Запропонований спектр заходів повинен сприяти зміцненню позицій досліджуваного підприємства на регіональному роздрібному фармацевтичному ринку - досягненню головної мети проекту. Таким чином, аптека «МЕД-СЕРВИС» вийде на новий ступінь розвитку і з часом складе серйозну конкуренцію таким, що діє на ринку аптечних мереж.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу