*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управлінські рішення в менеджменті сучасних підприємств

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 36 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 707

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1 Управлінські рішення: дослідження та
теоретико-методологічні основи
1.1 Управлінські рішення у менеджменті підприємств
готельно-ресторанного бізнесу
1.2 Етапи процесу прийняття управлінських рішень
1.3 Методи та моделі прийняття рішень
Розділ 2 Характеритика управлінських рішень на
2.1 Загальна характеристика готельного комплексу «Ірис»
2.2. Стратегічний аналіз досліджуваної організації
2.3 Застосування методів ухвалення рішень
Розділ 3 Удосконалення організації процесу прийняття рішень
3.1 Виявлення проблем організації процесу прийняття управлінських рішень готельного комплексу «Ірис»
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
Актуальність дослідження. В умовах становлення ринкової економіки значно змінюються комунікативні відносини, економічні та організаційно-технологічні зв’язки, активно впроваджуються інновації в управлінні. Особливі труднощі виникають при впроваджені адміністративної реформи стосовно державних органів та органів місцевого самоврядування. Динаміка цих змін дуже висока, а тому іноді викликає психологічну нестабільність, конфлікти та стреси в організації.
У зв’язку з цим організації та підприємства відчувають гостру потребу в сучасних адміністративних менеджерах, які володіють інноваційними технологіями управління, психологічно адаптовані до особливостей внутрішнього і зовнішнього середовища, які швидко змінюються. Зростає потреба у фахівцях, спроможних здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації стратегічного розвитку, а також регулювати й оптимізувати виробничі й трудові психологічні відносини в організації на основі чинного законодавства, внутрішніх правил і регламенту.
На сьогодні завдання менеджменту полягає в створенні адаптивних, швидко реагуючих управлінських механізмів, а менеджера – в реалізації комплексних і системних підходів [17,c.5].
У зв’язку з політичними та економічними перетвореннями, що відбуваються в Україні, значно розширилися ділові й культурні зв’язки нашої країни із світом. Виникла необхідність розміщення гостей у комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу.
В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. Однак неможливо розробити пропозиції, єдині для усіх готельних підприємств, які забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації з удосконалення та розвитку готельного господарства найбільш доцільні для кожного конкретного ринку (міжнародного, внутрішнього, регіонального, місцевого).
Тому в сучасних умовах значної нерівномірності розвитку регіонів України необхідно особливу...
Гостинність як науковий термін визначає систему заходів та порядок їх здійснення з метою задоволення найрізноманітніших побутових, господарчих і культурних запитів гостей туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування надання низки послуг [7].
На сучасному етапі функціонування підприємств готельного бізнесу виникають об’єктивні фактори, що ускладнюють процеси прийняття управлінських рішень, в умовах прискореного темпу суспільно – політичного життя. Збільшується обсяг “фахової” інформації, яку слід опановувати й використовувати у повсякденній діяльності, бурхливо розвивається наука й техніка, що спонукає до впровадження більш продуктивних і якісно нових технологій, новітніх інформаційних технологій та надання широкого спектра послуг. Структура виробничих колективів сучасних готельних підприємств значно ускладнилась, що зумовлено появою нових професій, суттєвими змістовними змінами праці фахівців традиційних спеціальностей, підвищенням рівня освіти та духовної культури працівників, появою й диверсифікацією можливостей щодо реалізації особистості в умовах економічної й політичної демократії [4].
Отже, готельний бізнес, якого ми прагнемо досягти, неможливий без загальноукраїнських нормативних технологічних засад, особливо в галузі гостинності, яку можна вважати національною рисою українського народу та в галузі сучасного інформаційного обслуговування на підприємствах готельного господарства.
У даній роботі були розглянуті методи і методологія ухвалення управлінських рішень, а також їх практичне застосування. Був розглянутий короткий аналіз ринку готельних послуг і перспективи розвитку даної галузі в Україні. По даній роботі можна зробити висновок, що ухвалення рішень – свідомий вибір з наявних варіантів або альтернатив напряму дій, що скорочують розривши між справжнім і майбутнім бажаним станом організації. А управлінське рішення – це результат конкретної управлінської діяльності менеджера. Розуміння природи ухвалення рішення важливе для будь-якого, хто...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу