*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Вивчення іноземних фірм у системі кон’юнктурно-економічної роботи

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 30 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 486

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
1 РОЛЬ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ В КОНЬЮКТУРНО-ЕКОНОМІЧНІЙ РОБОТІ
1.1 Поняття іноземної фірми. Підходи к коньюктурно-економічній роботи
1.2 Ринкові положення іноземної фірми – потенційного партнера українських фірм
1.3 Інформаційні джерела по вивченню іноземних фірм
2 МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ІНОЗЕМНИХ ФІРМ
2.1 Вивчення господарської діяльності і дослідження документації про фінансове положення іноземної фірми
2.2 Методика оцінки іноземного партнера
ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Актуальність курсової роботи. Ведення підприємницької діяльності в сьогоднішній Україні зв\'язане з політичною і економічною нестабільністю, що зберігається, численними комерційним ризиками, недобросовісною партнерів по бізнесу. Саме у такій обстановці підприємці повинні ухвалювати відповідальні рішення, які зачіпають не тільки їх матеріальні інтереси, але і відповідно інтереси партнерів. Отже дана проблема є важливою практично для всіх, хто займається підприємницькою діяльністю.
Мета курсової роботи - теоретичне дослідження тенденцій і закономірностей іноземних фірм, їх особливостей і проблем та розробка на цій основі методики проведення кон\'юнктурних досліджень.
З вказаного витікають конкретні завдання курсової роботи, яких укрупнено можна сформулювати таким чином:
 проаналізувати поняття іноземної фірм;
 розглянути ринкове положення іноземної фірми;
 інформаційні джерела по вивченню іноземних фірм;
 вивчення фінансово-господарської діяльності іноземної фірми.
Об\'єкт курсової роботи є теоретичні, методичні питання, пов\'язані з інформаційним вивченням іноземних фірм.
Предмет курсової роботи є дослідження іноземних фірм.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів.
Практичне значення дослідження полягає в тому, що використання розроблених в курсовій роботі методичних підходів дозволяє приймати науково обґрунтовані заходи по вивченню іноземних фірм у системі кон’юнктурно-економічних робіт.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів та списку використаних джерел. Повний обсяг курсової роботи становить 31 сторінок. Список використаних джерел становить 35 найменування та займає 3 сторінки.
Таким чином, вивчення іноземних фірм – потенційних партнерів українського бізнесу необхідно і можливо. Воно вимагає певних навиків, системи і пізнань. Відкрита фінансово-економічна документація іноземних фірм дозволяє виявити як сильні, так і слабкі сторони у виробничих, збутових і фінансових програмах іноземних партнерів. Така робота дозволяє визначити дійсне положення фірми на ринку, її можливі цілі на російському ринку, вирішити основне питання – чи варто з партнером мати справу і в яких формах: закупівля товарів, спільне виробництво, ведення наукових досліджень або інше [16,c.12].
Виявлення труднощів і проблем функціонування іноземної корпорації в ході інформаційно-аналітичної роботи маркетологів дозволяє в ході майбутніх переговорів досягати певних поступок з боку партнера.
Нами розглянуто широкий спектр фінансово-економічних показників діяльності потенційних іноземних партнерів. Неправильно думати, що для їх вибору обов’язково необхідно всі ці показники визначати і проаналізувати. Залежно від поставленої мети український суб’єкт ЗЕД може обмежитися лише частиною вказаних показників. Наприклад, при експорті продукції найважливішого значення для українського партнера набувають показники платоспроможності і рентабельності інофірми та її ділова репутація. При імпорті товару українського учасника насамперед цікавлять показники конкурентоспроможності і раціональності використання ресурсів, достатність і надійність виробничої бази [7,c.23].
Ми уже зазначали, що далеко не по всіх фірмах можна одержати бажану інформацію для визначення потрібних параметрів їх діяльності. Тому в умовах дефіциту такої інформації важливо досконало володіти методикою аналізу і економічними знаннями, достатніми для здійснення обґрунтованих узагальнень і висновків щодо вибору іноземного партнера.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу