*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Види організаційних структур управління підприємства та їх використання в ринкових умовах

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 32 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 4210

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
1.1 Поняття організаційної структури управління і її суть
1.2 Типи управління організаційні структури
РОЗДІЛ 2 ТИПИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР В НЕВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
2.1 Види і характеристика організаційних структур керування
2.1.2 Лінійно-штабна організаційна структура на прикладі
ООО «Стиль-Агро»
2.1.3 Функціональна організаційна структура на прикладі торгового підприємства ТОВ «Арго»
2.1.4 Лінійно-функціональна організаційна структура на прикладі Торговое предприятие «Parfois»
2.1.5 Дивізіональна організаційна структура на прикладі супермаркета «Оскар»
2.1.6 Матрична організаційна структура на прикладі гіпермаркету «Оскар»
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Розвиток організаційної структури підприємства в трансформаційній економіці України
ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
Актуальність курсової роботи. Аналіз існуючих проблем економіки підтверджує, що одним з першочергових завдань управління є розробка методів перетворення організаційної структури управління (ОСУ) підприємством, практично застосовних в сучасних умовах господарювання. Очевидно, що збереження на підприємствах колишніх організаційних структур управління у багатьох випадках стримує рішення нових завдань, знижує ефективність використання всіх наявних ресурсів і можливостей. У зв\'язку з цим необхідна розробка методики перетворення ОСУ, що забезпечує її адаптивність, гнучку реакцію на умови зовнішнього середовища, що змінюються, постійний розвиток і вдосконалення.
У даній роботі згідно темі повинен бути проведений аналіз існуючих основних типів організаційних структур управління і вивчені їх особливості існування і функціонування.
Метою курсової роботи є вивчити не тільки основні типи організаційних структур управління, але і показати їх видимі переваги і недоліки, показати наочно за допомогою схематичної форми їх функціонування і залежності походження одній від іншої, а також вивчити етапи все частіше вживаного на практиці способу їх проектування.
Згідно поставленої мети завданнями роботи будуть:
 проаналізувати поняття організаційних структур управління і дати їх типологію;
 розкрити метод такого важливого моменту в управлінні як проектування організаційних структур;
 розглянути типи побудови організаційних структур в невиробничій сфері.
Об\'єкт і предмет дослідження. Об\'єктом наукового дослідження є організаційні структури управління невиробничих підприємств в сучасних умовах господарювання.
Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти перетворення оргструктур невиробничих підприємств.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, а також законодавчі і нормативні акти України.
Практична значність дослідження полягає в тому, що використання розроблених в курсовій...
Отже, організаційна структура управління – упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки й забезпечують керівництво організацією. Теорія менеджменту виділяє два класи організаційних структур управління виробництвом: бюрократичні та адаптивні структури. Бюрократичні (механістичні) організаційні структури характеризуються високим рівнем розподілу праці, розвинутою ієрархією управління ланцюгом команд, наявністю численних правил і норм поведінки персоналу. Сюди належать лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, комбінована, продуктова, регіональна організаційні структури управління. Адаптивні (органічні) організаційні структури розробляються та впроваджуються з метою забезпечення можливостей реагувати на зміни зовнішнього середовища та впроваджувати нову наукомістку технологію. Сюди належать, зокрема, матричні та конгломератні організаційні структури. Всі ці структури мають як і переваги, так і недоліки. Бюрократичні та адаптивні структури є крайнощами, а реальні структури реальних організацій знаходяться між ними і мають ознаки бюрократичних та адаптивних структур у різних співвідношеннях [22,c.179].

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу