*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Види організаційних структур управління підприємства та їх використання в ринкових умовах

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 28 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1940

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
1.1 Методологічні засади дослідження організаційної структури управління організацією
1.2 Основні види організаційних структур управління виробництвом
РОЗДІЛ 2. ТИПИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР РЕСТОРАНОГО ГОСПОДАРСТВА
2.1 Загальна характеристика ресторанного підприємства “Buono Chibo”
2.2 Організаційна структура управління підприємством
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ РЕСТОРАНОГО ГОСПОДАРСТВА
3.1 Пропозиції по вдосконаленню структури управління
ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Актуальність курсової роботи. Аналіз існуючих проблем економіки підтверджує, що одним з першочергових завдань управління є розробка методів перетворення організаційної структури управління (ОСУ) підприємством, практично застосовних в сучасних умовах господарювання. Очевидно, що збереження на підприємствах колишніх організаційних структур управління у багатьох випадках стримує рішення нових завдань, знижує ефективність використання всіх наявних ресурсів і можливостей. У зв\'язку з цим необхідна розробка методики перетворення ОСУ, що забезпечує її адаптивність, гнучку реакцію на умови зовнішнього середовища, що змінюються, постійний розвиток і вдосконалення.
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Види організаційних структур управління підприємства та їх використання в ринкових умовах».
Метою курсової роботи виявити основні проблеми, які пов\'язані з організацією управління на підприємстві і дати рекомендації.
Згідно поставленої мети завданнями роботи будуть:
 проаналізувати поняття організаційних структур управління і дати їх типологію;
 розкрити метод такого важливого моменту в управлінні як проектування організаційних структур;
 розглянути типи побудови організаційних структур в невиробничій сфері.
Об\'єкт і предмет дослідження. Об\'єктом наукового дослідження є організаційні структури управління невиробничих підприємств в сучасних умовах господарювання.
Предметом дослідження У даній роботі буде розглянута організаційна структура віртуального ТОВ ресторану “Buono Chibo”, який працює у сфері послуг.
Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, а також законодавчі і нормативні акти України.
Практична значність дослідження полягає в тому, що використання розроблених в курсовій роботі методичних підходів дозволяє приймати науково обґрунтовані заходи по перетворенню організаційних структур управління невиробничими підприємствами в сучасних...
Отже, організаційна структура управління – упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв’язки й забезпечують керівництво організацією. Теорія менеджменту виділяє два класи організаційних структур управління виробництвом: бюрократичні та адаптивні структури. Бюрократичні (механістичні) організаційні структури характеризуються високим рівнем розподілу праці, розвинутою ієрархією управління ланцюгом команд, наявністю численних правил і норм поведінки персоналу. Сюди належать лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, комбінована, продуктова, регіональна організаційні структури управління. Адаптивні (органічні) організаційні структури розробляються та впроваджуються з метою забезпечення можливостей реагувати на зміни зовнішнього середовища та впроваджувати нову наукомістку технологію. Сюди належать, зокрема, матричні та конгломератні організаційні структури. Всі ці структури мають як і переваги, так і недоліки. Бюрократичні та адаптивні структури є крайнощами, а реальні структури реальних організацій знаходяться між ними і мають ознаки бюрократичних та адаптивних структур у різних співвідношеннях [22,c.179].
Слід зазначити, що не можна однозначно охарактеризувати різні види організаційних структур управління. Усе залежить від того, у яких умовах функціонує підприємство і що воно із себе представляє.
Із формуванням і розвитком економіки правильна організація управління на підприємстві має визначальне значення. Останнім часом погляди вчених направлені на створення такої структури підприємства, яка б динамічно відображала її участь у процесах економічного середовища з метою пристосування до мінливих зовнішніх умов. Їх раціональне поєднання і розподіл на підприємстві функцій щодо їх дослідження, аналізу, групуванню і формуванню пропозицій є сутністю раціональної організації управління на підприємстві. Адже процес управління включає функції планування, організації, мотивації і контролю [26,c.187].
Сьогодні навіть консервативно...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу