*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Використання організаційно-розпорядчих методів управління в сучасних умовах на підприємстві

курсовые работы, маркетинг

Объем работы: 39 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1241

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЛИВИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
1.1 Поняття організаційно-розпорядливих методів управління
1.2 Класифікація організаційно - розпорядчих методів та їх роль у системі управління
1.3 Значення організаційно - розпорядливих документів як форми розпорядливих методів управління
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА «ПЕРСОНА» ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
2. 1 Організаційно-правова форма ресторану «Персона»
2.2 Структура управління ресторану «Персона»
2.3 Аналіз виробничої програми ресторану «Персона»
2.4 Прогноз ресторану «Персона»
РОЗДІЛ 3 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО - РОЗПОРЯДЧИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ
3.1 Ефективності використання організаційно - розпорядчих методів управління ресторану «Персона»
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК
Актуальність теми зумовлюється і необхідністю рішення проблем розвитку сфери послуг, яка стає одним з найважливіших секторів народного господарства України. Перехід до ринкової економіки і реформування галузей, раніше відношувальних до «невиробничої сфери», зумовили перетворення цієї сфери в сучасний сектор послуг, який робить великий вплив на економіку країни.
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Використання організаційно-розпорядчих методів управління в сучасних умовах на підприємстві».
Аналіз сучасного стану людських ресурсів підприємств сфери ресторанного бізнесу показує, що проблема оцінки, раціонального використання і ефективного їх відтворення стає першорядною. Специфіка українського ринку в цілому і ресторанного, зокрема, робить вплив на можливість використання різних технологій і методів кадрового менеджменту в процесі вдосконалення діяльності по управлінню персоналом на підприємствах ресторанного бізнесу міста Херсона.
Мета і завдання курсової роботи. Мета справжнього дослідження – вивчення організаційно-розпорядчих методів управління і дії на процеси виробничий-торгової діяльності підприємств громадського харчування для підвищення їх економічної ефективності в умовах ринку побутових послуг, що розвивається, створення методики визначення внеску в економічну ефективність управління окремо виробничої і торгової їх діяльності.
Для досягнення вказаної мети в курсовій роботі ставилися наступні завдання:
 поняття організаційно-розпорядливих методів управління;
 аналіз підприємства «персона» як об’єкт управління;
 ефективності використання організаційно-розпорядчих методів управління ресторану «Персона».
Предмет курсової роботи - організаційно-економічні відносини, що виникають на підприємствах сфери ресторанного бізнесу в процесі вдосконалення системи управління їх діяльністю.
Об\'єкт курсової роботи - підприємство сфери ресторанного бізнесу на прикладі ресторану «Персона».
Теоретичну і методологічну основу курсової роботи склали фундаментальні положення економічної науки про суть відтворювальних процесів і механізми управління ними на рівні підприємств; галузеві економічні дослідження сфери громадського харчування; офіційні і нормативні документи.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів та списку використаних джерел. Повній обсяг курсової роботи становить 38 сторінок. Список використаних джерел становить 33 найменування та займає 3 сторінки.

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу