*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СУЧАСНИХ УМОВАХ

курсовые работы, Управление персоналом

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 1515

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ СУЧАСНИХ УМОВАХ 5
1.1 Основні концепції управління персоналом 5
1.2 Основні аспекти розвитку кадрового потенціалу 9
1.3 Основні показники оцінки кадрового потенціалу підприємства. Показники динаміки персоналу 11
РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 15
2.1 Оцінка кадрового потенціалу Херсонського ОСБ №8624 15
2.2 Розвиток кадрового потенціалу Херсонського ОСБ №8624 18
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА НАПРЯМІВ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 22
3.1. Регулювання кадрового складу організації 22
3.2. Кадровий потенціал: перспектива розвитку і вдосконалення 25
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 31
ДОДАТКИ 34
Результати діяльності багатьох підприємств і накопичений досвід їх роботи з кадрами показують, що формування виробничих колективів, забезпечення високої якості кадрового потенціалу є вирішальними чинниками ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції. Проблеми в області управління персоналом і повсякденна робота з кадрами, за оцінкою фахівців найближчим часом постійно знаходитимуться в центрі уваги керівництва. В майбутньому з розвитком науково-технічного прогресу зміст і умови праці придбають більше значення, чим матеріальна зацікавленість [18,c.12].
Головним завданням системи управління персоналом є забезпечення чіткого виконання персоналом завдань і функцій, поставленими і визначеними у відповідність з цілями організації. Для забезпечення повного виконання поставлених завдань персоналом в організації повинна бути сформульована кадрова політика, яка визначає стратегію кадрової роботи, встановлює точно всі цілі і завдання, визначає принципи підбору, розстановки і розвитку персоналу.
Добре підібраний трудовий колектив - одне з основних завдань підприємця. Це повинна бути команда однодумців і партнерів, здатних усвідомлювати, приймати і реалізовувати задуми керівництва підприємства. Тільки вона служить запорукою успіху підприємницької діяльності, виразу і процвітання підприємства [29,c.7].
Актуальність курсової роботи обумовлена зростаючим впливом кадрової потенціалу, що проводиться підприємством, на його ефективну діяльність.
З огляду на актуальність проблеми і була вибрана тема курсової роботи «Кадровий потенціал підприємства».
Метою курсової роботи проаналізувати діяльність організації, її кадровий потенціал і визначити можливі шляхи його вдосконалення.
Завданнями дослідження є:
 розглянемо теоретичні аспекти управління персоналом сучасних умовах;
 дослідить кадровий потенціал;
 проаналізуємо розробку напрямів подальшого розвитку кадрового потенціалу.
Предметом курсової роботи є теоретичні і практичні питання...
Внаслідок того, що вибрана тема курсової роботи достатньо обширна, її неможливо викласти повною мірою і відобразити всі складнощі роботи з кадрами. Я спробувала розглянути пріоритетні питання формування кадрового потенціалу сучасної організації. В ув\'язненні хотілося б ще раз торкнутися тих питань, які були викладені, підвести підсумки і зробити виводи [33,c.10].
Робота з персоналом – це не тільки прийом-звільнення і статистика. Це постійна, повсякденна турбота про формування злагодженого, працездатного колективу, про те, щоб кожен його працівник, кожен підрозділ трудилися в повну міру своїх знань, сил, здібностей, з любов\'ю до справи, постійно удосконалюючи свою професійну майстерність. Робота з кадрами планується так, щоб поступово добиватися збільшення в своєму складі тих людей, хто краще володіє сучасними професійними навиками. Це турбота і відповідальність всього керівного складу установи [30,c.8].
Принцип підбору і розстановки персоналу передбачає розробку конкретних вимог до персоналу організації, виходячи з масштабів її діяльності, її конкурентоспроможності на ринку, традицій, а також схему раціонального розміщення персоналу між підрозділами, відділами і філіями організації.
Навчання і підвищення кваліфікації передбачають постійне навчання персоналу організації на всіх рівнях або в рамках самої організації, або в спеціальних учбових центрах або вищих учбових закладах. Необхідність навчання в цілях підвищення кваліфікації обумовлена в основному вимогами і кон\'юнктурою сучасного ринку, конкуренцією, що росте, і високим рівнем науково-технічного прогресу [29,c.19].
Проаналізувавши діяльність Херсонського ОСБ №8624, можна зробити висновок про те, що в цілому організація має достатньо ефективний кадровий потенціал і, що саме головне, всі передумови до подальшого розвитку і вдосконалення. Про це свідчать показники складу персоналу, а також його навчання і підвищення кваліфікації. Практично всі вони мають позитивну динаміку. Цьому сприяє кількість засобів,...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Эту работу можно получить в офисе или после поступления денег на счет в течении 30 минут (проверка денег с 12.00 до 18.00 по мск).
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу