*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Удосконалення методів ціноутворення в умовах коливань ринкової кон\'юнктури

курсовые работы, Ценообразование статистика

Объем работы: 49 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1212

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
1. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ……………………………………………….6
1.1 Витратні методи ціноутворення………………………………………6
1.2 Методи, що спираються на попит…………………………………...14
1.3 Методи з орієнтацією на конкуренцію……………………………….15
2. АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ВИГОТОВЛЕННЯ…………………………………17
2.1 Розрахунок матеріальних витрат……………………………………18
2.3 Аналіз собівартості за статтях калькуляції………………………20
2.4 Аналіз собівартості продукції……………………………………….…22
3. СКЛАДЕННЯ ПЛАНОВОЇ КАЛЬКУЛЯЦІЇ ВАТ \"ХЗКВ\"……………...…23
3.1 Організація обліку витрат собівартості по змінних витратах..23
3.2 Аналіз собівартості, обчисленої за змінними витратами……….26
3.3 Аналіз витрат на оплату праці……………………………………….34
3.4 Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів…….…36
4. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ……………………………………………40
5. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ…………………..43
ВИСНОВОКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………….….…46
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….49
Актуальність теми дослідження. В процесі розвитку ринкових відносин в економіці України все більшого значення набуває проблема підвищення ефективності господарювання підприємства, як основної ланки національної економіки.
Для українських підприємств, що займають активну позицію на внутрішньому і зовнішньому ринках прийшов час освоєння активної, наступальної тактики ціноутворення, яка враховує всі конкурентні переваги вітчизняної продукції. Цінова тактика і стратегія підприємства повинна забезпечити достатній рівень цінової стійкості українських товарів на зовнішньому і внутрішньому ринках ще на стадії розробки маркетингових програм, запобігти комерційній невдачі, в певній мірі гарантувати беззбитковість виробництва та збуту продукції.
Метою роботи є аналіз і удосконалення методів ціноутворення в умовах коливань ринкової кон\'юнктури, становлення і розвиток конкурентної боротьби. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені такі задачі:
 проведення теоретичного аналізу ціни як економічної категорії ринкової економіки з метою виявлення і обгрунтування основних напрямів удосконалення теорії та методів ціноутворення на продукцію виробничо-технічного призначення;
 розвиток методів встановлення цін на промислові товари з урахуванням рівня їх конкурентоспроможності;
 удосконалення методів ціноутворення;
 введення і обгрунтування поняття цінової стійкості товару на ринку і дослідження його основних чинників;
 розробка методів обліку інфляційного очікування при встановленні цін;
 розробка методичних рекомендацій щодо обліку цінового ризику.
Предмет і об\'єкт дослідження. Предметом даної роботи є виявлення основних закономірностей ціноутворення на промислові товари в умовах ринкової економіки, теоретичних і практичних аспектів процесу формування цін. Об\'єктом дослідження є діяльність Херсонського ВАТ «ХЗКВ», який займається виготовленням: хрестовини, валів, а також займається випуском побутової техніки, таких як...
Отже, об’єктивною вимогою до цінової політики є визначення такого рівня ціни на продукцію, при якому підприємство одержуватиме очікуваний максимальний прибуток при реалізації продукції в довгостроковому та короткостроковому періодах. Нижньою границею ціни є рівень, що відповідає величині всіх витрат підприємства, а верхньою – рівень, що окрім даних витрат включає в себе запланований в ціні прибуток та можливий надприбуток від реалізації продукції. У зв’язку з цим необхідно намагатися встановити такий рівень ціни на продукцію відповідно до її якості, при якому забезпечуватиметься рівень між ціною пропозиції та ціною реалізації.
У даній роботі ми спробували розглянути різні системи обліку витрат, вживані в зарубіжній практиці, вказали їх достоїнства і труднощі, зв\'язані і їх застосуванням.
Найбільш прийнятною з них, на наш погляд, є система \"директ-костинг (Direct-costing Sistem)\". Що формуються в наший країні ринкові відносини служать головною умовою застосування даної системи у вітчизняному аналізі і подальшого проведення досліджень варіантів поведінки витрат залежно від об\'єму виробництва, класифікації витрат на постійних і змінних.
Поява системи \"директ-костинг\", дозволяє виділити такі категорії, як нетто-дохід (прибуток в традиційному розумінні) і брутто-дохід (прибуток + постійні витрати), привело до стирання межі між плануванням і обліком, дозволило перейти до багатоваріантного планування.
Розрахунок собівартості за змінними витратами в рамках \"директ-костинг\", визначення на цій основі маржинального доходу дозволяють визначити в який момент підприємство перестає покривати свої витрати.
Розрахувавши ці показники за даними заводу ВАТ «ХЗКВ», ми з\'ясували, що підприємство не покриває постійні витрати підприємства в цілому.
Формування собівартості продукції і розрахунок фінансового результату від її реалізації по даній системі привели до абсолютно іншим результатам, на наш погляд найбільш точним і достовірним, в порівнянні з традиційною методикою...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу