*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Національно-правова система України та основні напрями її розвитку

курсовые работы, право

Объем работы: 51 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1190

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Вступ
Розділ 1. Правова система України: поняття та структура
1.1. Поняття та ознака системи права
1.2. Проблема визначення поняття національно-правової системи та її елементів
1.2. Характеристика елементів правової системи
Розділ 2. Гармонізація правової системи україни: основні
напрями та тенденції
2.1. Взаємозв’язок правової системи та держави
2.2. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України
2.3. Основні напрямки розвитку правової системи України на сучасному етапі
Висновки
Список використаної літератури
Актуальність теми курсової роботи: “Національно-правова система України та основні напрями її розвитку” формування в Україні національної правової системи є проявом єдності суспільства, одним з важливих напрямків реалізації державного суверенітету, підвищення ефективності та якості правового регулювання, формування засад правової державності, поваги до прав та свобод людини і громадянина. У зв язку з цим теоретична розробка концепції сучасної національної правової системи України становить одне з першочергових завдань, від вирішення якого залежить характер багатьох інших правових проблем, зокрема, пов язаних з удосконаленням чинного законодавства, визначенням місця й ролі права серед інших соціальних регуляторів.
Як свідчить світовий досвід, набуття суверенної державності та формування нової правової системи ніколи не відбувалося легко і гладко. Україна, як і кожна країна, діставши незалежність, шукає свій оптимальний правовий шлях розвитку і створює свою правову модель відбудови нового суспільства, яка визначається системою цінностей та цільовою орієнтацією, національними традиціями та історичними умовами, соціально-економічним та політичним середовищем, сталим укладом життя та світоглядом людей, включаючи релігійні погляди, психологію та норми поведінки. Отже, розвиток права в рамках національної державності завжди залишатиметься однією з важливих закономірностей і проблем.
В сучасних умовах в Україні відбувається складний процес корінної перебудови свого правопорядку та його адаптації до нових соціально-політичних та економічних умов. Важливу роль в цьому може відіграти порівняльне правознавство. Дійсно, законодавцю, як активному учаснику цієї перебудови, з однієї сторони, необхідно враховувати національні особливості та юридичні традиції своєї країни в цьому процесі кардинальних правових реформ, а, з іншої сторони, він має знати досвід, накопичений іншими країнами в цій області, вміти правильно оцінити його та застосувати на практиці у відповідності з місцевими реаліями. Тому що порівняльне правознавство дозволяє з\'ясувати, як певна проблема вирішується в іноземних правових системах і визначити, в якій мірі її рішення може стати корисним для застосування в інтересах національного правопорядку. Тому зайве доводити, що наука, в тому числі правова, будь-якої країни не може розвиватися і відповідати сучасним вимогам і викликам лише на основі інформації, одержаної в межах тільки своєї правової системи.
В процесі розвитку сучасного права значна роль належить юридичній науці, яка повинна, по-перше, співдіяти подоланню ідеологічних стереотипів, що склалися, і, по-друге, піддати теоретичному аналізу та обґрунтувати можливі напрями еволюції національної правової системи, що...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу