*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Мотивація праці персоналу в організаціях з іноземними інвестиціями як функція менеджменту в управлінні підприємством

курсовые работы, менеджмент

Объем работы: 45 стр.

Год сдачи: 2008

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 1222

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЗА РАХУНОК МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 6
1.1 Іноземні інвестування та перешкод підприємницької діяльності в Україні 6
1.2 Загальна характеристика мотивації діяльності організації з іноземними інвестиціями 10
1.3 Мотивація діяльності різних категорій персоналу організацій з іноземними інвестиціями 11
РОЗДІЛ 2 МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ДО ПРАЦІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 16
2.1 Організаційна структура управління підприємством 16
2.2 Характеристика персоналу торгового підприємства \"Антал\" 19
2.3 Моральне стимулювання персоналу 23
РОЗДІЛ 3 РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 34
3.1 Шляхи вдосконалення стимулювання праці на підприємстві 34
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45
Актуальність теми. Актуальність теми дослідження. Становлення економіки України як високорозвиненого, ринково спрямованого комплексу передбачає її переорієнтацію від міжнародної відособленості, що історично склалася, до інтеграції у світове господарство. Важлива роль у цьому належить активному залученню в країну іноземних інвестицій, розширенню мережі спільних підприємств (СП), тобто підприємств із змішаним – вітчизняним та іноземним – капіталом, розвитку різноманітних форм спільного підприємництва.
Масштабне залучення іноземного капіталу у виробництво покликане бути одним із дієвих чинників подолання кризи в українській економіці. Причому роль цього чинника в останні роки зросла в зв\'язку з тим, що традиційні джерела відновлення основних фондів фактично загубили (цілком або частково) свою відтворювальну функцію: амортизаційні відрахування в значній мірі “з\'їдені” інфляцією; прибуток підприємств через податкову систему вилучається в бюджети всіх рівнів або йде на поточне споживання і мало використовується на розвиток виробництва; застосування довгострокового кредиту обмежується надмірно високим банківським відсотком; постійно зменшується частка бюджетних асигнувань у виробничу сферу. Критична нестача внутрішніх ресурсів саме і може бути частково компенсована іноземними інвестиціями, найбільш прийнятною формою яких для нашої країни є прямі іноземні інвестиції (ПІІ), що безпосередньо направляються на виробничі цілі, найчастіше реалізуючись у формі спільного підприємництва [19,c.36].
Принципове значення має і та обставина, що позитивний ефект прямих іноземних інвестицій, як правило, не вичерпується лише фінансовими наслідками – збільшенням виробничого капіталу в країні. Іноземне інвестування звичайно пов\'язане з постачанням нової техніки, впровадженням прогресивної технології та організації виробництва, високопрофесійним менеджментом, підвищенням якості продукції до рівня світових стандартів. Розвиток спільного підприємництва сприяє також вирішенню гострих...
Теоретичну і методологічну основу дослідження склали діалектичний підхід до аналізу економічних явищ і протиріч, системний розгляд проблем управління підприємством, досягнення світової і вітчизняної наукової думки в області господарського управління та ефективності виробництва, законодавчі й нормативні акти України з питань розвитку ринкових відносин, іноземного інвестування, організації управління.
При вивченні закономірностей і тенденцій управлінської діяльності використані методи угрупувань, логічного і факторного аналізу, методи експертних оцінок і маркетингових досліджень, структуризації цілей.
Шлях до ефективного управління людиною лежить через розуміння його мотивації. Тільки знаючи те, що рухає людиною, що спонукає його до діяльності, які мотиви лежать в основі його дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління людиною.
Створення підприємства завжди пов\'язане з людьми, які працюють на нім. Правильні принципи організації праці, оптимальні системи і процедури грають, звичайно ж, важливу роль, але успіх підприємства залежить від конкретних людей, із знань, компетентності, кваліфікації, дисципліни, мотивації, здатності вирішувати виробничі і організаційні проблеми [19,c.91].
Об\'єктом роботи виступив торгового центру «Антал».
Основним видом діяльності торгового центру «Антал» є роздрібна торгова і торгово-посередницька діяльність по реалізації продуктів харчування і товарів народного споживання.
У торговому центрі «Антал» упроваджена ієрархічна лінійно-функціональна структура управління.
У 2008 р., в порівнянні з попереднім роком, істотно виріс товарообіг, що змусило адміністрацію торговий центра у ряді відділів розділити функції власне продавця і продавця-касира, оскільки інтенсифікація торгової діяльності торговий центра не давала можливості справлятися колишній кількості працівників із збільшеним навантаженням.
Як наслідок, відбулося зростання чисельності персоналу з 25 до 36 чоловік за рахунок збільшення чисельності...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу